DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. Oxana Smilková (přednášející)
doc. Mgr. Sylva Talpová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHBL406/CH: Út 10:15–11:45 CINHER_4, O. Smilková
DHBL406/MH: Čt 10:15–11:45 132, S. Talpová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pomoc studentům při definici tématu svých diplomových prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • Využívat odbornou literaturu pro zvolené téma • Citovat a odkazovat na použité prameny předepsaným způsobem • Vytvářet přehlednou a tématu odpovídající strukturu práce • Propojovat poznatky z odborné literatury s vlastní pedagogickou a uměleckou praxí • Přinášet vlastní poznatky a závěry a srovnávat je s dosavadními poznatky v odborné literatuře a odborné praxi
Osnova
  • • Hledání tématu, formulování tématu, hlavní výzkumné otázky a hypotézy • Práce s odborným textem, interpretace odborného textu, citace a komentáře • Formální požadavky na magisterskou diplomovou práci
Výukové metody
Formy výuky: seminář Metody výuky: diskuzní metody a samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta a soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHBL406