DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 14:30–15:15 132, Pá 15:15–16:00 132
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pomoc studentům při definici tématu svých diplomových prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • Využívat odbornou literaturu pro zvolené téma • Citovat a odkazovat na použité prameny předepsaným způsobem • Vytvářet přehlednou a tématu odpovídající strukturu práce • Propojovat poznatky z odborné literatury s vlastní pedagogickou a uměleckou praxí • Přinášet vlastní poznatky a závěry a srovnávat je s dosavadními poznatky v odborné literatuře a odborné praxi
Osnova
  • • Hledání tématu, formulování tématu, hlavní výzkumné otázky a hypotézy • Práce s odborným textem, interpretace odborného textu, citace a komentáře • Formální požadavky na magisterskou diplomovou práci
Výukové metody
Formy výuky: seminář Metody výuky: diskuzní metody a samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta a soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2022, léto 2023.