DHAZ209 Divadelní seminář II

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–13:30 302
Předpoklady
Absolvování: DHAL110 Divadelní seminář I.
Docházka do hodin: DHAZ201 Herecká tvorba.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení schopností teoretické reflexe oboru.
Rozšiřování znalostí a orientace v pedagogických metodách vycházejících ze Systému K. S. Stanislavského - pracuje se především s učebnicí Declana Donnellana. Schopnost používání poznatků při sebereflexi vlastní herecké práce.
Seznamování s dalšími hereckými metodami, divadelními koncepcemi a uměleckými programy v jejich historickém kontextu.
Výstupy z učení
Rozvinutí schopností teoretické reflexe oboru.
Rozšíření znalostí a orientace v pedagogických metodách vycházejících ze Systému K. S. Stanislavského - pracuje se především s učebnicí Declana Donnellana. Schopnost používání poznatků při sebereflexi vlastní herecké práce.
Seznámení s dalšími hereckými metodami, divadelními koncepcemi a uměleckými programy v jejich historickém kontextu.
Osnova
  • Seminář je věnovaný různým teoretickým přístupům k herectví. Vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní „teorie“ vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví adekvátní (praktický) význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
  • Jednou z možností konkrétní náplně semináře ve třetím semestru je práce ve dvou liniích. V prvé jde o podrobné studium učebnice Declana Donnellana Herec a jeho cíl. Postupuje se formou komentovaných referátů.
  • Ve druhé studenti pomocí referátů seznamují své spolužáky se svými osobními postřehy a obsahy knih, které si vybrali z doporučené literatury. Používá se upravený seznam literatury doporučené ke Státní závěreční zkoušce z Teorií a metod herecké tvorby (přibližně sto titulů), který je pro názornost rozčleněn do čtyř kategorií: Herecké metody; Životopisy; Historické přehledy a Umělecké programy, eseje a studie.
  • Součástí semináře jsou písemné reflexe specifických oddílů výuky a reflexe celého semestru. V ak. roce 2015/16 to byl workshop s Brianem Caspe (Meisnerova technika) a studijní pobyt v Berlíně (návštěva divadelních představení).
Literatura
    povinná literatura
  • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, referát, písemná práce.
Metody hodnocení
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DHAZ209