DHAL210 Práce se studenty ČR a DD

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Andrea Buršová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru činoherního herectví.
Dále jsou přizváni studenti režie a dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření dosavadních nabytých dovedností hlavního předmětu specializace: přesvědčivé jednání v rámci dramatické situace, tvorba postavy, herecká interpretace textu, zakomponování osobního tématu do zpracovávaného hereckého úkolu.
První generační tvůrčí setkání studentů herectví a režie a dramaturgie.
Rozvíjení kondice samostatného přístupu a přípravy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen aplikovat zkušenosti z dvouleté herecké formace pod vedením pedagoga herectví i v práci s méně zkušenými studenty režie a dramaturgie.
Rozšíří si povědomí o dalších možnostech, ale i možných zádrhelech v rovině dialogu herec - režisér a bude připraven je aktivně zvládat a překonávat.
Osnova
  • Projekt umožňuje studentům vyzkoušet si dosavadní nabyté zkušenosti v rámci práce na krátkých (10-15 min) dialozích. Po konzultaci s vedoucími ateliérů jsou vybrány odpovídající úkoly. Studenti herectví jsou rozděleni do skupin, ve kterých s nimi pracují studenti režie a dramaturgie na zadaných dialozích (pro dva či více účinkující).
  • Práce je převážně samostatná. Pedagogové režie, dramaturgie a herectví průběžně docházejí do hodin, kontrolují směr, kterým se činnost studentů ubírá, a konzultují nastalé komplikace.
Výukové metody
Formy výuky: projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení.
Metody hodnocení
Docházka.
Po závěrečných klauzurách (případně kontrolní hodině) jsou ústně analyzovány výsledky jednotlivých studentů i celého ročníku všemi interními pedagogy všech zůčasněných ateliéru.
Výsledná známka v sobě zahrnuje jak kompromis mezi výsledky jednotlivých úkolů, tak případné (pozitivní i negativní) motivační faktory.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHAL210