DHAL205 Zpěv ansámblový II

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 16:15–17:45 302
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DHAL205/CH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Svozílek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce
s kabinetem pohybu za účelem správné koordinace zpěvní a taneční složky hereckého ansámblu.
Výstupy z učení
Aplikace teoretických znalostí do praktických výstupů v požadovaných interpretačních tvarech. Schopnost doladit se intonačně a dynamicky do požadovaného hlasu na základě práce s dechovou oporou. Výrazová a intonační jistota ve skupině dle dispozic studentů. Schopnost souznění v teamu s příležitostným uplatněním sólových výstupů - vždy ale disciplinovaně, s ohledem na celý ansámbl. Kultivovaný a sdělný pěvecko-herecký skupinový projev.
Osnova
 • Rytmická a intonační cvičení, sluchová analýza, hudební terminologie. Složitější ( tří - čtyřhlasé) úpravy písní širšího žánrového okruhu a různých stylů. Propojení s ansámblovou hereckou, event. taneční akcí. Důraz na přirozený, stylově správný projev a sdělnost. Veřejná vystoupení samostatně nebo ve spojení s hromadnými předměty jevištní mluvy. Účast na renomovaných festivalech a přehlídkách.
Literatura
  doporučená literatura
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a pokroku studenta. Klauzura v podobě veřejné předváděčky.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHAL205