DRTZ503 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit soubor textů odborné kvality, které se stanou kompaktním a nosným základem teoretické magisterské práce. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby tak, aby byl schopen koncipovat a realizovat teoretický text, který bude podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby výše uvedeného spektra.
Osnova
 • Definice tématu a základních tezí Rešerše na bázi odborné literatury a archvivních zdrojů Tvorba segmentů textu dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Finalizace segmentů textu určených pro zimní semestr
Literatura
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • Branžovský, Josef: Rozhlasové pásmo, či feature? Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • CAYLEY, John. Time Code Language : New Media Poetics and Programmed Signification. In New Media Poetics : Contexts, Technotexts, and Theories. Ed. Adalaide Morris, Thomas Swiss. Cambridge, MA : The MIT Press, 2006, p. 307-333. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura :výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. ISBN 0-262-23227-8. info
 • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Výukové metody
samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na textu dle dohodnotého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DRTZ503