DRTZ503 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
doc. Mgr. Petr Francán (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
MgA. Tomáš Gruna (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Záboj (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit soubor textů odborné kvality, které se stanou kompaktním a nosným základem teoretické magisterské práce. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby tak, aby byl schopen koncipovat a realizovat teoretický text, který bude podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby výše uvedeného spektra.
Osnova
 • Definice tématu a základních tezí Rešerše na bázi odborné literatury a archvivních zdrojů Tvorba segmentů textu dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Finalizace segmentů textu určených pro zimní semestr
Literatura
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • Branžovský, Josef: Rozhlasové pásmo, či feature? Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • CAYLEY, John. Time Code Language : New Media Poetics and Programmed Signification. In New Media Poetics : Contexts, Technotexts, and Theories. Ed. Adalaide Morris, Thomas Swiss. Cambridge, MA : The MIT Press, 2006, p. 307-333. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura :výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. ISBN 0-262-23227-8. info
 • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Výukové metody
samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na textu dle dohodnotého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.