DRTZ503 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTL503 Magisterská diplomová práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost důsledně a originálně myslet, formulovat svůj názor, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou.
Osnova
  • Téma Práce s odbornou literaturou Reflexe připomínek Rozvíjení textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Literatura
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Výukové metody
samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na textu dle dohodnotého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.