DRTZX20 Dílna audiovize

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
základní orientace v oblasti audiovizuální tvorby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s rozmanitými metodami audiovizuální tvorby, jejichž následná aplikace obohatí jejich možnost uplatnění jako nezávislých tvůrců. Umožnit studentům kontakt s odborníky z praxe, uplatnit metody tzv. artistic research vztahující se k audiovizi v rámci vybraných workshopů.
Výstupy z učení
Student si osvojí praktické a teoretické dovednosti z oblasti audiovize dle aktuálně zvolených témat dílen.
Osnova
  • Osnova předmětu je odvozena od konkrétní skladby dílen, např.: Jazyk obrazu, živý film Základní možnosti vizuálního vyjádření Střih a avantgarda Základy střihové skladby Kamerová koncepce a její možnosti Střihová koncepce Autorský film Metody distribuce a jejich vliv na koncepci díla Seriálová tvorba v praxi
Literatura
  • Čihák, Martin: Ponorná řeka kinematografie. AMU. Praha. 2013
  • TV serie
  • JÍCHA, Marek;ŠOFR, Jaromír: Živý film. 2016
  • BEDNAŘÍK, Petr, Jan ČULÍK, Jaroslav DÓCZY, Július GAJDOŠ, Marek HLAVICA, Tomáš HUČKO, Jadwiga HUČKOVÁ, Petr KAŇKA, Václava KOFRÁNKOVÁ, Petr KOPAL, Milan KRUML, René LUŽICA, Ingrid MAYEROVÁ, Juliána MINÁRIKOVÁ, Daniel RŮŽIČKA, Soňa SCHNEIDEROVÁ, Ivan STADTRUCKER, Milan ŠMÍD, Viera ŠTEFANCOVÁ, Martin ŠTOLL, Dominika ŠVECOVÁ, Rudolf URC, Ján VIŠŇOVSKÝ, Jaromír VOLEK a Jana WALDNEROVÁ. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. 2015. 240 s. ISBN 978-80-7404-176-1. info
Výukové metody
dílna, seminar, diskuze, analýza, dramaturgická analýza, praktická cvičení
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na workshopech
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.