DSCL216 Fotografie II

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 16:15–17:45 PRAXE
Předpoklady
Absolvování předmětu Základy fotografie I a Dokumentární fotografie- zimní semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na rozvoj výrazových schopností studentů prostřednictvím fotografického obrazu. Výuka bude směřovat k pochopení způsobu interpretace skutečnosti do plochy obrazu, ke zvládnutí technických aspektů fotografie a způsobů prezentace fotografií (v podobě portfolia, výstavy, publikace a nebo elektronické prezentace). Studenti si také rozšíří povědomí o vývoji fotografie v kontextu společenských dějin.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu budou studenti schopni - samostatné práce při výběru a zpracování fotografického tématu - zvládat základní úpravy fotografií - prezentovat fotografie ve fyzické nebo elektronické podobě - chápat fotografii v kontextu společenských dějin
Osnova
  • Základy fotografie II – letní semestr Téma: Jednodenní kniha 1. Fotografické publikace – úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování v prostoru divadla 4. - 5. Fotografování v plenéru 6. - 7. Ruční vazba knižního bloku – praktické cvičení 8. Výběr zaměření semestrální práce 9. Ukázky různých řešení fotografické knihy 10. Konzultace samostatné tvorby 11. Konzultace obsahu knihy, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literatura
  • Pinkava, Ivan: Heroes. KANT, Praha 2004
  • Eismann, Katrin: Photoshop – výběry, masky a montáž, Zoner Press, Brno 2006
  • Arbus, Diane: An Aperture Monograph. Aperture, New York 1972
  • Avedon, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001
  • Dijkstra, Rineke: Beach Portraits, 2003
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Studenti k zápočtu v zimním i letním semestru odevzdají minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru. Formát a počet fotografií bude odpovídat záměru prezentace souboru. Podmínkou získání zápočtu je také 80% účast ve výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DSCL216