DRTL201 Scenáristická tvorba II

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/4/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Rozvíjení praktických scenáristických dovedností
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení praktických scenáristických dovedností.
Výstupy z učení
Student je schopen scenáristicky adaptovat literární dílo. Dokáže vytvořit námět středometrážního filmu. Je schopen vytvořit filmovou povídku. Dokáže koncipovat a na základě dramaturgických připomínek zpracovat scénář středometrážního audiovizuálního díla.
Osnova
 • Tematické okruhy: 1/ Od nápadu k námětu /vč. adaptace literární předlohy/ 2/ synopse 3/ filmová povídka /nepovinně/ 4/ bodový scénář 5/ 1. verze literárního scénáře 6/ další verze literárního scénáře
Literatura
 • Aristotelés: Poetika. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
 • Kerr, W.: Jak nepsat hru, Orbis Praha 1963. info
 • Klos E. Dramaturgie je, když, Čs. filmový ústav, Praha, 1987. info
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. info
 • Novotný, D.J.: Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie, nakladatelství Karolinum, Praha 2007. info
 • Styan, J. L.: Prvky dramatu. Praha 1965. info
Výukové metody
diskusní metody, práce s textem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
zápočet na základě soustavné scenáristické práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DRTL201