DMCZ109 Jazzový tanec I

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Musilová, DiS. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMCL109 Jazzový tanec )
Znalost základní taneční terminologie, fyzická připravenost, základní znalosti z oblasti historie jazzového tance.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Technika jazzového tance I je seznámit studenty se strukturou tréninku jazzového tance a jejím významem pro vzdělávání a vývoj tanečního interpreta. Jednotlivá "cvičení" jsou zaměřena na rozvoj koordinačních schopností, trénink pohybové paměti, zlepšování hudebního cítění, zvětšování pohybového rozsahu, zlepšování stability a v neposlední řadě na interpretaci jednoduché variace. Tento typ tréninku je zaměřen převážně na rozvoj kreativity, přirozeného pohybu, hravosti v souvislosti s hudbou i pohybem. Větší důraz, než na technickou preciznost je zde kladen na práci s emocemi. Tento trénink, mimo jiné, slouží k odbourávání přirozených bariér, strachu z tanečního projevu a vede k nenásilnému zařazování tance do uměleckého i civilního života.
Výstupy z učení
Student bude schopen zapamatovat si a interpretovat krátkou variaci složenou ze základních tanečních prvků; Dokáže tyto prvky pojmenovat pomocí taneční terminologie; Zvládne nejjednodušší rytmicko-koordinační cvičení; Prokáže na jednoduché variaci práci na zvětšování pohybového rozsahu; Na jednoduché variaci prokáže práci na zlepšování stability; Dostatečně chápe důležitost zařazení tohoto typu tréninku do celkové struktury vzdělávání
Osnova
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Cvičení na stabilitu
  • Variace
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019.