DHDZ311 Diplomový proseminář

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
doc. Oxana Smilková (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHDZ311/FD: Pá 12:00–13:30 107, P. Nadaud
DHDZ311/CH: St 12:00–13:30 105, A. Bergman
Předpoklady
Absolvování 4 semestrů studia v konkrétním ateliéru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktivní hledání témat diplomové práce a konzultace o nalezených možnostech.
Výstupy z učení
Student je schopen přistoupit ke zpracování odborného textu diplomové práce, relevantně číst a zpracovávat informační zdroje. Je připraven zpracovávat připomínky vedoucího diplomové práce a posléze přistoupit k samostatnému psaní diplomové práce.
Osnova
  • Určení tématu diplomové práce Určení vedoucího a oponenta diplomové práce Určení osnovy práce Sběr materiálů, studium literatury Písemné zpracovávání diplomové práce Kontrola dílčích výsledků Zapracovávání připomínek Individuální konzultace s vedoucím práce v průběhu semestru
Literatura
    doporučená literatura
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
Výukové metody
seminář, konzultace
Metody hodnocení
Průběžná kontrola zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DHDZ311