DRTZ106 Média a společnost

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–13:30 408
Předpoklady
Základní orientace ve sféře médií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou seznámeni s vývojem médií a jeho vlivem na proměny společnosti. V rámci diskuzí jsou vedeni k analýze současných mediálních fenoménů. Kromě práce se základní literaturou z oblasti teorie médií vytvářejí i vlastní písemnou reflexi konkrétních podnětů a problémů z mediální sféry.
Výstupy z učení
Student je schopen podrobně popsat vývoj médií. Dokáže analyzovat historický kontext a vliv médií na kulturní a společenské proměny. Je reflektovat aktuální mediální fenomény a propojit je s logikou vývoje médií. Dokáže získané znalosti z mediální teorie aplikovat ve vlastní tvorbě.
Osnova
 • Historie médií Prehistorická média Písmo a tisk Obraz Fotografie Film Svoboda projevu Mediální manipulace Propaganda Etika a etické kodexy Základy teorie masmédií
Literatura
 • Ignacio RAMONET: Tyranie médií. Mladá fronta. 2003. info
 • Denis McQUAIL: Úvod do teorie masové komunikace.Portál.2007. info
 • Joshua MEYROVITZ: Všude a nikde.Karolinum.2006. info
 • Graeme BURTON, Jan JIRÁK: Úvod do studia médií. Barrister and Principal.2001. info
 • Neil POSTMAN: Ubavit se k smrti. Mladá fronta.1999. info
 • Jerry MANDER: Čtyři důvody pro zrušení televize.Doplněk.2000. info
 • Eco, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. info
 • Eco, Umberto. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
 • Gombrich E. H.: Umění a iluze. Praha, Odeon 1985. info
Výukové metody
přednáška, seminář, práce s textem, obrazem, A/V, diskuzní metody, heuristické metody
Metody hodnocení
zkouška, hodnocení na základě písemné zkoušky, aktivní účasti na seminářích a průběžného plnění zadání
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRTZ106