DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Šimková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 3. 10. až Út 12. 12. každé sudé úterý 12:00–13:30 ucebna_A
Předpoklady
Studium doktorského studijního programu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodologií kvalitativního výzkumu a možnostmi jejího využití v sociálních vědách. Studenti jsou nejprve seznámeni s teoretickými východisky kvalitativního paradigmatu. Následně je podrobně rozebráno několik realizovaných kvalitativních projektů a podán přehled strategií a technik používaných v kvalitativním výzkumu. Jádrem kurzu je v postupný rozbor jednotlivých kroků: volba výzkumné otázky - rozhodnutí o vzorku - vypracování schématu rozhovoru - vedení rozhovoru - záznam dat - kódování dat - vytváření nové teorie - psaní výzkumné zprávy.
Osnova
 • Kurz uvádí studenty do kvalitativní metodologie v sociálně vědním výzkumu. Cílem kurzu je studenty provést základními fázemi kvalitativního výzkumného šetření - stanovení cílů výzkumu a výzkumných otázek, výběr výzkumného vzorku, vstup do terénu, tvorbu výzkumných nástrojů, techniky sběru dat, záznam a transkripci dat, analýzu dat, psaní výzkumné zprávy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Disman, Miroslav. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. info
 • Flick, U. An Introduction to Qualitative Research. London: Sage, 2006. info
 • Gavora, P. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent, 2006. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Lektoroval dr. Miloš Kučera, CSc.. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. info
 • Kučera, M. Školní etnografie. Přehled problematiky. Studia paedagogica 8. Pedagogická fakulta univerzity Karlovy. Praha,1992. info
 • Lynn, R. Handling a qualitative data: a practical guide. London: Sage, 2005. info
 • Miovský, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. info
 • Morgan, D.L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Tišnov: SCAN, 2001. info
 • Seal, C. Qualitative research practice. London, 2004. info
 • Silverman, David 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava:Ikar. info
 • Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. info
 • Švaříček, R., Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. info
 • Švaříček, R., Šeďová, K. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX03