DAAZX45 Šerm a scénické souboje

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jan Kruba (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Kabinet pohybu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAAZX45/A: Po 8:30–10:00 202, J. Kruba
DAAZX45/B: Po 18:00–19:30 202, A. Jochmanová
DAAZX45/C: Čt 18:00–19:30 202, A. Jochmanová
DAAZX45/D: Po 12:00–13:30 3, J. Kruba
Předpoklady
Scénické souboje Boj a souboj / pohyb a atletika / flexibilita / reflexy / práce se zbraní / historie a současnost / bezpečnost práce / principy choreografie Předmět vychází z historických základů všech dramatických škol (ať už pražské a brněnské konzervatoře, které vznikly před více než sto lety, i z náplně pozdějších divadelních škol akademických). Jedním ze zakladatelů a formujících osobností DAMU byl Jiří Frejka, který už od dvacátých let minulého století ve spolupráci s mnoha představiteli výrazového tance i akrobacie definoval požadavky na pohybovou průpravu herců jako zásadní součást náplně studia pohybové- rytmické-akrobatické všestrannosti, rozvíjející výkonnost, reflexivitu, flexibilitu, obecně také psychickou stabilitu adeptů. Šerm ve svých historických disciplínách patří k nejstarším z principů sebeobrany, vycházející z taktické práce se zbraní. Proměnlivost technických postupů, jež byly dříve užívány k rozvoji pohybových dovedností, limituje současné omezení šermířské práce, soustředěná na nácvik jen několika šablonových situací (kroky / kryty / bodno-sečné útoky). Šerm se jako součást atletických disciplín velmi rychle rozvíjel se základem sportovních klubů 19. století. Z aktivity původně určené pro elitu se postupně stal sport, jenž se na našem území rozvíjel v tehdejším rakousko-uherském soustátí velmi obdobně (expanzi v české jazykové oblasti napomohly sokolské, posléze orelské a další jednoty / pro rakouskou jazykovou sféru formovaly tuto pohybovou dispozici turnerské jednoty). Sportovní šerm se posléze stává jednou ze zakladatelských olympijských disciplin, velmi záhy doporučených také pro rozvíjení pohybových dovedností, zušlechtění tělesného korpusu i zajištění duševní hygieny žen (pochopitelně v souvislosti s emancipačním hnutím). Do poloviny dvacátého století patřil k základním pohybovým disciplínám, rozvíjeným napříč tělovýchovnými spolky. Jeho vnímání se ovšem proměnilo se zákazem sokolských/orelských a dalších pohybových jednot po roce 1948. Postupný nástup nových technologií v posledních dekádách pak přinesl zrychlení sportu, jenž ovšem od milénia dále zůstává ve stínu jiných bojových sportů. Průměrný výzkum aktuální divadelní, filmové a televizní tvorby dává tušit, že kromě historických šermířských disciplín se stále více budou uplatňovat techniky scénického souboje ke znázornění prvků pouličních soubojů stejně jako domácího násilí. Tyto detaily vyžadují i náležitou choreografickou přípravu vycházející z fyzických dispozic herce, které je nutno rozvíjet dlouhodobě a v souladu se všemi aktuálními znalostmi o kultivaci tělesných dovedností, podporujících zároveň psychickou stabilitu člověka-herce. - práce s historickou i současnou zbraní (+ kombinace dvou zbraní) - vnímání kontextu dramatické situace (herec šermířem a šermíř hercem / smysl šermířské scény v divadelním tvaru (úhel diváka vs. úhel televizní a filmové kamery) - vytváření a uplatnění komunikace všech divadelních složek (vnímání scénografie i jevištní technologie atd.) s využitím šermířské choreografie - dynamizace pohybu vs. soustavná koncentrace na nácvik bezpečné práce - trénink reflexů, flexibility, rozvíjení pohybových schopností - řeč těla jako nástroj pro umocnění dramatické situace vs. dramatický dialog jako verbální typ šermířského duelu - princip scénického souboje beze zbraní (základy evropských i asijských soubojových sportů i kaskadérské práce)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
S expanzí francouzských a italských historických filmů do československých kin nastala jistá renesance sportovního šermu, s níž souvisel vývoj skupin historického šermu. Jejich aktuální počet je násoben ještě skupinami, které se zaměřují na rozvíjení práce s konkrétní historickou zbraní (viz skupiny, které pracují pouze s batony, jiné pouze s rapíry a dýkami, další používají pouze dýky a pukléře, prapory atd.), skupinami zaměřenými na práci s konkrétními bojovými nástroji asijských sportů (katany atd.), skupinami hráčů larpů (ti používají spíše dřevěné repliky zbraní, tzv. dřevárny). Tyto skupiny dnes velmi často suplují – zejména v televizních a filmových produkcích – práci herců, jejichž školení v šermu je dnes považováno za víceméně doplňkovou, estetickou záležitost. I z toho důvodu je velmi často užití šermu v české filmové a televizní produkci omezeno na pár ornamentálních prvků, zpravidla bez koncepce a bez provázání smysluplnosti této pohybové dovednosti s postavou. Scénický šerm má přitom díky silné expanzi skupin historického šermu (od osmdesátých let do současnosti) i výraznou podporu v nově vznikajících oborech základních uměleckých škol, kde výuku principů scénických soubojů vedou většinou zkušení historičtí šermíři, vychovávající děti a mládež ke schopnosti práce se základním fondem zbraní, ke kaskadérské práci (inspirované v posledních letech i parkurem), ke schopnosti uplatnit v reálném životě základy sebeobrany a pochopitelně také k získání psychické stability (sebe-vědomí vychází ze schopnosti ovládat svoje tělo jako zásadní nástroj sebe- obrany).
Výstupy z učení
Předmět by měl expandovat i díky přístupu různých spolupracovníků a externistů, kteří jsou schopni zprostředkovat formou blokových workshopů další zkušenosti a seznamovat studenty s těmito principy napříč všemi semestry studia. Další důležitou oblastí, na kterou se musí předmět soustředit, je fyzio-trénink a zaměření na regenerativní schopnosti lidského organismu formou fyzioterapie, individuální výživové terapie, s využitím aktuálních metod tréninku přirozené flexibility, stability a všeobecného posílení tělesného korpusu. Předmět rozhodně prospěje všem studentům, tedy nejen těm, kteří mají jako centrální obor herectví – rozhodně by jej měli aktivně vyhledávat studenti režie a určitě by se neměl ztratit v paletě dobrovolně volitelného předmětu všech studentů fakulty.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DAAZX45