DDAL402 Seminář k dramaturgickým projektům I

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Jandová (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
Garance
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně specializace dramaturgie či příbuzného oboru s praktickou dramaturgickou zkušeností na klauzurních či akademických projektech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je připravit studenty pro samostatnou práci na inscenaci dramatického textu nebo divadelního scénáře, která bude v letním semestru realizována se 3. ročníkem činoherního herectví (se kterým budou studenti v následujícím roce společně absolvovat). Seminář by je měl také připravit k tvorbě jejich absolventských inscenačních projektů a k vytvoření společného dramaturgického plánu. Studenti zvolí titul nebo téma a připraví dramaturgickou koncepci konkrétního textu či scénáře pro absolventský projekt ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- využívat získaných znalostí v problematice divadelní tvorby
- podílet se na přípravě dramaturgicko-režijní koncepce inscenačního projektu
- prezentovat a obhájit připravenou dramaturgicko-režijní koncepci
- spolupodílet se na vytvoření dramaturgického plánu pro konkrétní divadelní sezonu
Osnova
 • - koncepční diskuse nad zvoleným tématem
 • - volba tématu a hledání možností jeho uchopení a ztvárnění
 • - tvorba scénáře nebo úprava dramatického textu, případně výběr překladu
 • - tvorba dramaturgicko-režijní koncepce inscenačního projektu
 • - diskuse nad volbou titulů pro Studio Marta či Divadlo na Orlí na následující divadelní sezónu
 • - tvorba dramaturgického plánu pro Studio Marta či Divadlo na Orlí na následující divadelní sezónu
 • - příprava dramaturgicko-režijní koncepce zvoleného titulu, na jehož realizaci se bude dotyčný student podílet
Literatura
  doporučená literatura
 • Srba, B.: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!, Brno 2010. info
 • Kovalčuk, J., Oslzlý, P. Společný projekt Cesty. JAMU, Brno. 2011
  neurčeno
 • Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu. Divadelní ústav, Praha 2001. info
 • Josef Kovalčuk: Téma: autorské divadlo. JAMU, Brno 2009. info
 • OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7. info
Výukové metody
Seminář, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě soustavného sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.