DHAL311 Zpěv ansámblový III

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHAL311/FD: Čt 8:30–10:00 202
DHAL311/CH: Po 18:00–19:30 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti. Je disciplinovaný a připraven k fundované skupinové spolupráci s režisérem, hudebním skladatelem a korepetitorem v hudebních součástech připravovaných inscenací.
Výstupy z učení
Student bude schopen osvojit si získané znalosti a dovednosti a zpracovávat zadané úkoly rychleji, s maximální přesvědčivostí. Rozvinutá bude též schopnost reakce na hudební složku inscenace a integrace pěveckých schopností do ansámblového jevištního tvaru.
Osnova
 • Rozvíjení a upevňování znalostí a dovedností získaných v předchozích ročnících, výuka uzpůsobena konkrétním potřebám daného ročníku. Písně širokého žánrového a stylového rozpětí (vokální polyfonie, jazz, rock, swing, pop - taneční písně, autorská tvorba). Intenzivní spolupráce na připravovaných absolventských inscenacích.
Literatura
  doporučená literatura
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a pokroku studenta. Klauzura v podobě veřejné předváděčky nebo koncertu a v rámci předpremiéry připravované absolventské inscenace.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHAL311