DHBL405 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/20. 16 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
Absolvování předmětu Diplomový proseminář ve třetím roce studia, jehož výstupem je nalezení tématu diplomové práce a určení jejího vedoucího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na zvolené a schválené téma vypracovat magisterskou diplomovou práci v patřičném rozsahu a kvalitě, ve které student prokáže schopnost kritického myšlení, formulace originálních názorů a postojů a také prokáže dovednost práce s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit text či soubor textů odborné kvality pro potřeby magisterské diplomové práce. Dokáže písemně analyzovat různé aspekty herecké práce a to na základě vlastní reflexe poučené odbornou literaturou.
Osnova
  • Na základě samostatného sběru materiálu a průzkumu uspořádat a setřídit získané informace napsáním diplomové práce – ve spolupráci s jejím vedoucím a případnými konzultanty. Povinným metodologickým postupem je konfrontace tématu s reflexí své vlastní herecké zkušenosti (povinnou kapitolou je „Obhajoba absolventského výkonu“). Formální úprava diplomové práce podléhá směrnicím JAMU Brno.
Výukové metody
samostatná práce studenta, individuální konzultace
Metody hodnocení
zápočet na základě odevzdání kvalitně zpracované diplomové práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHBL405