DAAZX01 Dějiny světového divadla I

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Michael Sodomka (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 104
Předpoklady
EVER ( DAALX02 Dějiny světového divadla II )
Předmět základu oboru - vstupní požadavky nejsou definovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu
Osnova
 • 1. Úvod přednáškového cyklu Dějiny světového divadla. Divadlo v pravěku - rituál.
 • 2. Divadlo starověké Mezopotámie a Egypta.
 • 3. Řecké divadlo - úvod, tragédie.
 • 4. Řecké divadlo - tragédie, komedie.
 • 5. Římské divadlo.
 • 6. Byzantské divadlo.
 • 7. Středověké divadlo - úvod.
 • 8. Středověké divadlo - církevní divadlo.
 • 9. Středověké divadlo - světské divadlo.
 • 10. Asijské divadlo - úvod; divadlo starověké Indie.
 • 11. Asijské divadlo - tradiční čínské divadlo.
 • 12. Asijské divadlo - tradiční japonské divadlo.
Literatura
  povinná literatura
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Aischylos: Oresteia: Agamemnon, Obětující ženy (také jako Oběť na hrobě), Usmířené lítice. info
 • Aischylos: Sedm proti Thébám, Peršané, Prosebnice, Prométheus (vybrat jeden titul). info
 • Sofokles: Král Oidipus. info
 • Sofokles: Antigona, Elektra, Filoktetes, Oidipus na Koloně (vybrat dva tituly). info
 • Sofokles: Slídiči. info
 • Euripides: Médeia. info
 • Euripides: Hippolytos, Elektra, Trójanky, Kyklopos, Héraklés (vybrat dva tituly). info
 • Aristofanes: Lysistraté, Ptáci, Jezdci, Vosy, Mír, Ženy o Thesmoforiích, Žáby, Oblaky (vybrat alespoň dva tituly). info
 • Menandros: Dědek, Čí je to dítě?, Morous (vybrat alespoň jeden titul). info
 • Terentius: Dívka z Andru, Tchyně, Kleštěnec, Formio (vybrat alespoň jeden titul). info
 • Plautus: Pseudolus (česky také jako Lišák Pseudolus), Amfitryon, Komedie o hrnci, Komedie o strašidle, Blíženci (také jako Dvojčata, Menaechmové),. info
 • Hrotsvitha von Gandersheim: Duchovní dramata (Gallicanus, Pafnutius, Sapientia, Pád a obrácení Marie..., Dulcitius, Vzkříšení Drusiany a Kalimacha) (vybrat jeden text ze sborníků). info
 • Nicolas de la Chesnay: Odsouzení hostiny. info
 • Kalidása: Ztracený prsten (Šakuntala) - překlad a úprava František Hrubín. info
 • Kuan Chan-čching: Letní sníh a jiné hry (z výborů čínské dramatiky vybrat jeden text kteréhokoliv autora). info
 • Kchung Šang-žen: Vějíř s broskvovými květy. info
  doporučená literatura
 • BERNARD, J. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 332 s. info
 • Šakuntala (doslovný archaický překlad - přel. Čeněk Vyhnis, Praha 1873) - vybrat jednu z verzí. info
Výukové metody
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Metody hodnocení
Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Informace učitele
Přednáška Dějiny světového divadla je čtyřsemestrální. Celý cyklus probíhá v průběhu 2 akademických roků (dvou studijních ročníků). Složení státní zkoušky je podmíněno absolvováním 4 semestrálních kurzů z dějin světového divadla.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DAAZX01