DAALX02 Dějiny světového divadla II

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–11:00 104, Čt 11:00–11:45 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX01 Dějiny světového divadla I )
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese
Osnova
 • 1. Renesance - obecný úvod. Italské renesanční divadlo - commedia erudita (15. - 16. stol.).
 • 2. Italské renesanční divadlo - commedia dell'arte.
 • 3. Alžbětinské divadlo I. (16. - 17. stol.).
 • 4. Alžbětinské divadlo II. (16. - 17. stol.).
 • 5. Španělské renesanční divadlo I. (16. - 17. stol.).
 • 6. Španělské renesanční divadlo II. (16. - 17. stol.).
 • 7. Renesanční divadlo ve Francii (16. - 17. stol.).
 • 8. Renesanční divadlo v Německu (16. - 17. stol.).
 • 9. Klasicismus - obecná charakteristika. Francie (17. stol.).
 • 10. Klasicismus - Francie (17. stol.).
 • 11. Klasicismus - Anglie (17. stol.).
 • 12. Německé barokní divadlo (17. stol.).
 • 13. Osvícenský klasicismus - Francie (18. stol.).
Literatura
  povinná literatura
 • Ben Jonson: Volpone aneb Lišák, Bartolomějský jarmark (vybrat jedno drama). info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Francis Beaumont - John Flatcher: Králem být a nebýt. info
 • Hans Sachs: Švanky (české výbory Masopustní hry a šprýmy, Masopustní šprýmy, Aktovky aj., slovensky např. Samopašné hry a rýmovačky aj.)povinně vybrat tři švanky (masopustní frašky) v některém z uvedených sborníků. info
 • Christpoher Marlowe: Tragická historie o doktoru Faustovi, Maltský Žid (vybrat jedno drama). info
 • John Webster Vévodkyně z Amalfi, Bílá ďáblice (vybrat jedno drama). info
 • Lope de Vega: Zahradníkův pes (také jako Pes na seně, Fuente Ovejuna (vybrat jeden titul). info
 • Pedro Calderón de la Barca: Život je sen. info
 • Pierre Auguste de Beaumarchais: Figarova svatba, Lazebník sevillský (vybrat jedno drama). info
 • Pierre Marivaux: Hra lásky a náhody, Dvojí nestálost (vybrat jedno drama). info
 • různí autoři: Tři libreta italské komedie dell´arte (viz Karel Kratochvíl: Ze světa komedie dell´arte, str. 258-350. info
 • Thomas Heywood: Žena zabitá dobrotou. info
 • Thomas Kyd: Španělská tragédie aneb Jeronýmo už zase třeští. info
 • Tirso de Molina: Sevillský svůdce a kamenný hos. info
 • W. Shakespeare: vybrat nejméne dva další texty od Shakespeara. info
 • William Shakespeare: Hamlet, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Richard III., Macbeth (uvedené hry povinně). info
  doporučená literatura
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • BERNARD, J. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 332 s. info
 • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla, Praha 1929. info
 • Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha 2010. info
 • Hodek, B.: William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha 1971 (2. vyd. 1994). info
 • Honan, P.: Shakespeare : životopis. Praha 2011. info
 • Kratochvíl, K. : Komedie dell´arte. Panorama, Praha 1987. info
 • Lukeš, M.: Shakespeare a okolí : shakespearovské souvislosti. Praha 2010. info
 • Lyne, Ch.: Shakespeare a jeho svět (originál: Alles über Shakespeare). Praha 2009. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P.: Divadelní slovník, Divadelní ústav, Praha 2003. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Vega, Lope de: Nové umění skládati komedie v naší době. In: O umění básnickém a dramatickém (ed. K. Sgallová a J. K. Kroupa), s. 81 - 94. Praha : Koniasch Latin Press, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85917-31-9. info
Výukové metody
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Metody hodnocení
zkouška: Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Informace učitele
Přednáška Dějiny světového divadla je čtyřsemestrální. Celý cyklus probíhá v průběhu 2 akademických roků (dvou studijních ročníků). Složení státní zkoušky je podmíněno absolvováním 4 semestrálních kurzů z dějin světového divadla.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX02