DAALX43 Žonglování

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAALX43/A: Pá 12:00–13:30 3, A. Záboj
DAALX43/B: St 14:30–16:00 3, A. Kratochvílová, A. Záboj
Předpoklady
Předmět je určen studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je kompenzace důsledků „jednostranné“ aplikace racionální výuky. Rozvoj schopností komunikace mezi analytickou a syntetickou (dominantní a submisivní) mozkovou hemisférou, stimulace hipokampu.
Rozvoj osobnostní zralosti prostřednictvím psychomotoriky, psychomotorických dovedností (bio-psycho-socio-spirituální zralosti člověka) – žonglování.
Individuální tréninkové prvky rozvíjí psychofyzickou zralost s akcentem na dlouhodobou koncentraci (záměrně orientovanou pozornost), smysl pro rytmus, vhodné načasování (timming), prezentaci, …
Partnerské, skupinové prvky rozvíjí vzájemné cítění, neverbální komunikaci, smysl pro rytmus a synchronizaci, smysl pro koordinovanou práci ve skupině, vyváženou prezentaci, ...
Výstupy z učení
Zřetelný kvalitativní rozdíl mezi výchozí a výslednou úrovní sledovaných schopností, dovedností studenta, odrážející pravidelný trénink v množství hodinové dotace odpovídající přiděleným kreditům (kontaktní výuka, samostatný trénink).
Konkrétní výstupy jsou individuální.
Osnova
 • Žonglování s měkkými předměty (míčky, šátky,..), Žonglování s kužely, tyčí, specifickými žonglérskými a balančními pomůckami.
 • Aplikace individuálních prvků, schopností a dovedností na partnerské, týmové, skupinové variace, prezentace.
 • Vzájemné partnerské žonglování.
Literatura
  povinná literatura
 • Spitzer, Manfred, 2012. Digitální demence. Host 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
  doporučená literatura
 • Blahutková, M. Psychomotorika. info
 • Finnigan, D. The Complete Juggler. info
 • Trávníková, D. Žonglování. info
Výukové metody
Cvičení,
individuální tréninkový plán, metody vytváření dovedností,
samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Soustavné sledování vývoje a výkonů studentů.
Zápočet na základě docházky a prezentace.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DAALX43