Výchovná dramatika pro Neslyšící (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 100 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVL113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DVDLX03 Rytmická a taneční cvičení • 100 %
DIFA:DVDLY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I • 100 %
DIFA:DVDL104 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DVDL106 Speciální pohybová průprava • 100 %
DIFA:DVDL107 Akrobacie • 100 %
DIFA:DVDL111 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL113 Pedagogika II • 100 %
DIFA:DVDL114 Angličtina pro Neslyšící I • 100 %
DIFA:DVDL115 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DVDL116 Znakový jazyk I • 100 %
DIFA:DVDL118 Reflexní seminář • 100 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 75 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDLY20 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDL201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDL202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL205 Pedagogická psychologie • 100 %
DIFA:DVDL206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDL210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDL211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDL212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDL217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDL218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDZX06 Historie péče o Neslyšící • 100 %
DIFA:DVDZ201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDZ202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ204 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDZ208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDZ210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDZ211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDZ212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDZ217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDZ218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDZ219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDZ220 Projekt Kniha jako divadlo • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DVDZ301 Sociální psychologie • 67 %
DIFA:DVDZ303 Surdopedie • 67 %
DIFA:DVDZ304 Projekty DV pro SP a metodika DV • 67 %
DIFA:DVDZ306 Rozborový seminář ČZJ • 67 %
DIFA:DVDZ307 Historický a společenský tanec • 67 %
DIFA:DVDZ308 Pohybové divadlo • 67 %
DIFA:DVDZ309 Akrobacie s metodikou • 67 %
DIFA:DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou • 67 %
DIFA:DVDZ312 Pedagogická praxe a stáže • 67 %
DIFA:DVDZ314 Znakový jazyk • 67 %
DIFA:DVDZ315 Seminář k bakalářské práci • 67 %
DIFA:DVDZ316 Bakalářská práce • 67 %
DIFA:DVDZ317 Multimediální zpracování projektů • 67 %
DIFA:DVDZ318 Inscenační projekt • 67 %
DIFA:DVDZ319 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III • 67 %
DIFA:DVDL302 Psychopatologie • 33 %
DIFA:DVDL303 Surdopedie • 33 %
DIFA:DVDL307 Historický a společenský tanec • 33 %
DIFA:DVDL308 Pohybové divadlo • 33 %
DIFA:DVDL309 Akrobacie s metodikou • 33 %
DIFA:DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou • 33 %
DIFA:DVDL312 Pedagogická praxe a stáže • 33 %
DIFA:DVDL313 Samostatný projekt DV • 33 %
DIFA:DVDL314 Znakový jazyk • 33 %
DIFA:DVDL315 Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
DIFA:DVDL316 Bakalářská diplomová práce • 33 %
DIFA:DVDL317 Multimediální zpracování projektů • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty