DAALX14 Autorský seminář I

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Jandová (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 12:00–13:30 405
Předpoklady
Seminář je určen pouze studentům mateřských oborů. Podmínkou je průběžná literární tvorba, která je na seminářích společně analyzována.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je umožnit rozvoj kreativních schopností studentů v rámci vlastní umělecké literární tvorby a podporovat jejich talent a fantazii. Pravidelná autorská činnost je nezbytným předpokladem vývoje individuálních autorských schopností v podobném smyslu, jako když hudebník pravidelně cvičí na hudební nástroj, aby se zdokonaloval ve svých dovednostech.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- vytvořit umělecké texty kratšího rozsahu
- kriticky hodnotit a komentovat texty ostatních tvůrců
- dramaturgicky uvažovat o umělecké tvorbě
- strukturovat literární útvar do jednotlivých fází
- rozvíjet nápad, námět, uvažovat nad tématem, nad motivy, vytvořit zápletku, rozuzlení atd.
- napsat krátký scénář (dialog, monolog, činoherní, rozhlasový, filmový scénář, adaptace apod.)
Osnova
 • Seminář je určen nasměrování, rozvoji a kultivaci autorské literární tvorby účastníků semináře, kteří jsou postupně vedeni od drobných textových útvarů přes složitější obsáhlejší texty až k vlastnímu pokusu o divadelní hru či scénář, případně adaptaci nebo dramatizaci zvolené literární předlohy. Kromě umění autorské literární tvorby se v semináři rozvíjí také schopnosti dramaturgické a dovednost být autorovi konkrétního textu kreativním oponentem a invenčně napomáhat v dané souvislosti potenciálu vznikajícího uměleckého díla.
Literatura
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého : Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • Fišer, Zbyněk - Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno, 2001). info
 • Kerr, W.: Jak nepsat hru, Orbis Praha 1963. info
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. info
 • Skorunka, František - Úvod do tvůrčího psaní (České Budějovice, 2006). info
 • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
Výukové metody
Samostatná tvůrčí práce a následná seminární rozprava nad vznikajícími texty.
Metody hodnocení
Zápočet na základě samostatné tvůrčí činnosti a práce v semináři. Soustavné sledování tvůrčí činnosti studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DAALX14