DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit dosavadní získané vědomosti a dovednosti při tvůrčí práci na dialogu, který studenti dramaturgie a režie nastudují společně s posluchači herectví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - svébytně interpretovat zvolenou textovou předlohu, - vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci a obhájit ji před herci, - připravit a zorganizovat celý zkouškový proces, - vytvořit sled logicky navazujících mizanscén, - pracovat s několika herci ve scénickém prostoru.
Osnova
 • Posluchači dramaturgie a režie (každý samostatně pod vedením pedagoga) ve vzájemné spolupráci připraví nejprve analýzu a interpretaci dramatického textu (nebo jeho části, případně prozaické předlohy, poezie apod.) v rozsahu 8 - 10 stran. Následně navrhnou herecké obsazení a budou spolupracovat na přípravě inscenačního řešení tohoto textu. V další fázi nastudují tento text s posluchači herectví s důrazem na precizní práci na dialogu. Po prvním uvedení provedou kritické zhodnocení průběhu a výsledků práce na projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • Mitchel, Katje. Umění a řemeslo režiséra. Brno: JAMU, 2015
  doporučená literatura
 • Bořivoj Srba: Umění režie. JAMU, Brno 1998. info
 • Hořínek, Z. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-3-3. info
 • Jaroslav Vostrý: Režie je umění, Praha 2001. info
 • Srba, Bořivoj: Více než hry. JAMU, Brno 2006. info
 • Vajdička, Ĺubomir: Priestor, význam, interpretácia. Bratislava 1996. info
Výukové metody
Projekt.
Metody hodnocení
Průběžné sledování a analýza výkonu studenta. Udělení zápočtu na základě závěrečného zhodnocení výsledku.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DDCL206