logo Divadelní fakulta Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka
Ateliér režie a dramaturgie
5453102703 ARD-K ARD Děkanát JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliérudoc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Zaměstnanci