DDAL401 Dramaturgický projekt I

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/4/20. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Jandová (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
Garance
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně oboru dramaturge či příbuzného oboru s praktickou dramaturgickou zkušeností na klauzurních či akademických projektech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit k inscenování dramatický text nebo divadelní scénář, podílet se na jeho nastudování, projít všemi fázemi přípravy inscenace i následné reflexe výsledku. Dramaturgický projekt I. je podstatnou kreativní součástí výuky dramaturgů, jehož smyslem je rovněž zúročit dosavadní poznání studentů v práci na konkrétních tvůrčích úkolech.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- propojit dosavadní poznatky získané v teoretických a praktických předmětech
- dramaturgicky připravit inscenační projekt
- aplikovat některou ze specializací autorské práce - dramatizace, úprava textu, překlad, textová montáž atp.
- zevrubné reflexe realizovaného projektu
Osnova
  • - Výběr dramatického textu nebo tvorba scénáře.
  • - Dramaturgická příprava a úprava textu.
  • - Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  • - Příprava materiálů a podkladů pro režijní knihu.
  • - Výklad koncepce inscenačnímu týmu i hereckým představitelům.
  • - Účast na zkouškách a pravidelné připomínkování směrem k naplňování inscenačního záměru.
  • - Účast na hlavních a generálních zkouškách včetně jejích připomínkování.
  • - Reflexe výsledného tvaru.
Literatura
  • Literatura je zadávána individuálně podle konkrétních projektů.
Výukové metody
Projekt. Samostatná práce studentů pod dohledem pedagoga.
Metody hodnocení
Zápočet na základě završeného projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.