DHCL200 Herectví I – činohra

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/6/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 12:00–13:30 203, Pá 14:30–16:00 203
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné cíle:
• Zvědomění strukturace jevištního jednání umožňující fixaci
• Rozvíjení schopnosti organického jednání v rámci „já v daných okolnostech“
• Zkoumání impulsů k slovnímu jednání a jeho analýza
• Uvedení do problematiky studia postavy
Výstupy z učení
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné výstupy.
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• orientace v problematice základní sktrukturace jevištního jednání
• organického jednání v rámci „já v daných okolnostech“
• prokázat elementární dovednosti umožňující tvorbu postavy
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Ateliér doc. Bergmana
 • „Každodenní“ a „nekaždodenní“ aspekty hereckého jednání při ohledávání zvnějšku zadané jevištní situace (dialog v blankversu) – zvědomování strukturace jevištní akce, od improvizace k fixaci a od fixace k improvizaci, variantní myšlení.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Cvičení na:
 • • rozvíjení daných okolností vedoucích k vyhrocenému dramatickému jednání
 • • osvojování si prvků umožňujících fixaci jevištního jednání
 • • analýzu předpokladů slovního jednání
 • • napodobování pohybů a gest
 • • napodobování profesních návyků
 • • napodobování charakteristických projevů zvířat
 • Ateilér doc. Smilkové
 • ◦ rozvíjení improvizace etudového vnímání herecké tvorby, zpracování tématu, cíle v dramatické situaci
 • ◦ vytvoření kolektivního vnímání herecké tvorby
 • ◦ herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - herecká fixace a opakovatelnost
 • - od spontaneity ke struktuře
 • - scénický tvar
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHCL200