DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
2/1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:15–11:00 105, Čt 11:00–11:45 105, Čt 12:00–12:45 105
Předpoklady
Praktické obeznámení se základními přístupy k herecké tvorbě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předchozí semináře, zabývající se teorií a reflexí divadelní, zvláště pak herecké tvorby. Jeho cílem je vytvořit přehledný obraz teorií a metod herecké tvorby, jak se historicky vytvářely až do současnosti, vybudovat schopnost teoreticky nahlížet hereckou tvorbu z různých možných hledisek a v důsledku pak i reflektovat a dávat impulsy vlastní herecké práci. Předmět buduje také schopnost formulovat východiska a otázky diplomové práce. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Studenti získají široký přehled o nejvýznamnějších teoriích a metodách herecké tvorby, budou schopni odborně reflektovat herecký výkon, lépe vědomě stimulovat rozvoj vlastní herecké umělecké tvorby. Bezprostředně vědomosti využijí i při psaní diplomové práce a reflexe absolventského výkonu.
Osnova
 • Prostřednictvím přednášek, cvičení a diskusí jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími teoriemi a metodami herecké tvorby tak, aby je mohli dále prakticky (divadelní projekty) a teoreticky (seminární a diplomové práce, reflexe vlastních profesních aktivit) využívat jak ve škole, tak i při dalším profesním růstu. Sylabus: 1 - Základní problémy kompozice hereckého projevu 2 – Slovo na jevišti – historický přehled a český kontext 3 - Commedia dell´arte 4 - Diderot a „herectví představování“ 5 - Stanislavského Systém herecké práce I. 6 - Stanislavského Systém herecké práce II. 7 - Stanislavského Systém herecké práce III. 8 - Ruská divadelní avantgarda /Mejerchold, Vachtangov/ 9 - Francouzská divadelní reforma 10 - Michail Čechov I. 11 - Michail Čechov II. 12 - Bertolt Brecht 13 - Jerzy Grotowski 14 - Lee Strassberg 15 – Declan Donnellan
Literatura
 • Boleslavskij R.: Herectví, Praha 1948. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Čechov, M.: O herecké technice. Divadelní ústav Praha 1996. info
 • Diderot o divadle, Praha 1950. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1996. info
 • Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava 2003. info
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Stanislavského metoda herecké práce, zpracoval R.Lukavský, Praha 1978. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Vinař J.: Elementy herectví, Praha 1999. info
 • Vostrý, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1991. info
 • Vostrý J.: Zdeněk Štěpánek - Herec a dějiny, Praha 1997. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet, pro studenty hereckých oborů státní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DHAZ309