DAAZX24 Dabingové herectví

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
doc. Mgr. Sylva Talpová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 722
Předpoklady
Kultivovaný, artikulačně čistý verbální projev, bez jakýchkoliv vad a krajových výslovnostních odlišností. Herecký talent.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopení systému českého dabingu z technického i uměleckého hlediska,zvládnutí vnějšího a pochopení a hledání vnitřního synchronu. Práce na roli a její realizace.
Výstupy z učení
Student bude schopen vytvořit v českém jazyce roli originálního herce s dodržením vývoje postavy, v dokonalém vnějším synchronu.
Osnova
  • Úvod do studia Originální dialogová listina a překlad Úprava dialogů Práce se scénářem Technické aspekty dabingového herectví Princip herecké práce Vnější a vnitřní synchron Dechový rytmus Práce na roli Realizace díla
Literatura
    doporučená literatura
  • Olga Walló: Herec v dabingu, Jiří Josek: Na cestě k Shakespearovi, Jiří Levý: Umění překladu, Kateřina Vlasáková: Specifika filmového překladu, P.Eisner: Chrám i tvrz. info
Výukové metody
Přednáška Práce s textem a obrazem
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů, projekt
Informace učitele
Výuka bude probíhat od 7.10.2019, ve studiu v Astorce spolu se studenty úprav českých dialogů a režie v dabingu. Předmět je prioritně určen pro studenty, jejichž vedoucí ateliérů jej mají ve studijních plánech jako předmět osobní specializace. Samozřejmě za podmínky, že student splňuje uvedené předpoklady. Pokud kapacita předmětu dovolí, mohou ho navštěvovat i studenti vyšších ročníků jakéhokoliv oboru, kteří prokáží talent.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DAAZX24