Duchovní hudba (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 100 %
HF:HF0300L Dirigování I • 100 %
HF:HF0300Z Dirigování I • 100 %
HF:HF0303L Improvizační seminář • 100 %
HF:HF0303Z Improvizační seminář • 100 %
HF:HF0304L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0304Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0307L Komorní hra a doprovod I • 100 %
HF:HF0307Z Komorní hra a doprovod I • 100 %
HF:HF0314L Latina I • 100 %
HF:HF0314Z Latina I • 100 %
HF:HF0316L Gregoriánský chorál I • 100 %
HF:HF0316Z Gregoriánský chorál I • 100 %
HF:HF0319L Improvizace I • 100 %
HF:HF0319Z Improvizace I • 100 %
HF:HF0322L Liturgika I • 100 %
HF:HF0322Z Liturgika I • 100 %
HF:HF0324L Chrámová hudba I • 100 %
HF:HF0324Z Chrámová hudba I • 100 %
HF:HF0335L Hra na nástroj I • 100 %
HF:HF0335Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:HF0338L Organologie I • 100 %
HF:HF0338Z Organologie I • 100 %

Historická interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H50790L Komorní hra a b. c. II • 100 %
HF:H50790Z Komorní hra a b. c. II • 100 %
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H82025AL Historická metodika I • 100 %
HF:H82025AZ Historická metodika I • 100 %
HF:H82038L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 100 %
HF:H82038Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 50 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 50 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 50 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 50 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 50 %
HF:S7008L Interpretace barokního recitativu • 50 %
HF:S7008Z Interpretace barokního recitativu • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 100 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H70213L Historické ladění • 100 %
HF:H70213Z Historické ladění • 100 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H50791L Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 80 %
HF:H50791Z Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 80 %
HF:H82040L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 80 %
HF:H82040Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 80 %
HF:H85039AL Historická metodika II • 80 %
HF:H85039AZ Historická metodika II • 80 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 20 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 20 %
HF:H80024Z Ansámblový zpěv • 20 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 20 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 20 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 20 %
HF:H85038L Hra na loutnu III • 20 %
HF:H85038Z Hra na loutnu III • 20 %
HF:H85039CL Historická metodika II • 20 %
HF:H85039CZ Historická metodika II • 20 %

Historická interpretace (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0230Z Basso continuo I • 100 %
HF:HF0235Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0240Z Barokní a klasicistní komorní hudba I • 100 %
HF:HF0247Z Historické ladění I • 100 %
HF:HF0251Z Historická ornamentika I • 100 %
HF:HF0230L Basso continuo I • 90 %
HF:HF0235L Interpretační seminář I • 90 %
HF:HF0240L Barokní a klasicistní komorní hudba I • 90 %
HF:HF0247L Historické ladění I • 90 %
HF:HF0251L Historická ornamentika I • 90 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 90 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 80 %
HF:H73022Z Informační kurz • 80 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 70 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 60 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:HF0200L Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje • 30 %
HF:HF0200Z Hlavní předmět programu I - cembalo a historické klávesové nástroje • 30 %
HF:HF0253Z Interpretace staré hudby I • 30 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 30 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 30 %
HF:HF0205L Hlavní předmět programu I - historický zpěv • 20 %
HF:HF0205Z Hlavní předmět programu I - historický zpěv • 20 %
HF:HF0210L Hlavní předmět programu I - historické housle • 20 %
HF:HF0210Z Hlavní předmět programu I - historické housle • 20 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 20 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 20 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 20 %

Hra na bicí nástroje (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H50507L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H50507Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H601652L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601652Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601852L Ansámblová hra I • 100 %
HF:H601852Z Ansámblová hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60337L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60337Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H75015L Interpretace jazzové hudby I • 100 %
HF:H75015Z Interpretace jazzové hudby I • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 75 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 75 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 75 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 50 %
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 50 %
HF:HF1026L Elektroakustické bicí nástroje I • 50 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 25 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 25 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 25 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 25 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 25 %
HF:HF1520L The Persuasive Role of Music in the Commercial • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60364L Údržba nástroje a výroba paliček I • 25 %
HF:H60364Z Údržba nástroje a výroba paliček I • 25 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 25 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 25 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 25 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 25 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
2. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872Z Ansámblová hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 100 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H50514L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60154A Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H601682L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872L Ansámblová hra II • 100 %
HF:H602281 Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60248L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H75016L Interpretace jazzové hudby II • 100 %
HF:HF1026Z Elektroakustické bicí nástroje II • 80 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 80 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 80 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 80 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 80 %
HF:H601872Z Ansámblová hra II • 80 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 80 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 80 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 80 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 80 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 60 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 40 %
HF:H60365L Údržba nástroje a výroba paliček II • 40 %
HF:H60365Z Údržba nástroje a výroba paliček II • 40 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 40 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 40 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 40 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 20 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 20 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 20 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H50924L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H50924Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109AL Absolventský projekt • 100 %
HF:H60109AZ Absolventský projekt • 100 %
HF:H60109L Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109Z Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60156AL Interpretace nové hudby III • 100 %
HF:H60156AZ Interpretace nové hudby III • 100 %
HF:H60170L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60193L Ansámblová hra III • 100 %
HF:H60193Z Ansámblová hra III • 100 %
HF:H60231L Metodika II • 100 %
HF:H60231Z Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60344L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60344Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HF1105L Interpretace jazzové hudby III • 33 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 33 %

Hra na fagot (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 100 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60096L Hra na kontrafagot • 100 %
HF:H60104FAL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FA Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374L Výroba strojků II - fagot • 100 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 50 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 50 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FAL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109FAZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FAL Metodika II • 100 %
HF:H60231FAZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247FAL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60247FAZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 67 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 67 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H61005 Historický fagot • 67 %
HF:H61005A Historický fagot • 67 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1107CL Volitelný klavír III • 33 %
HF:HF1107CZ Volitelný klavír III • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60375 Výroba strojků III - fagot • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %

Hra na fagot (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101FAZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373Z Výroba strojků I - fagot • 100 %
HF:H60101FAL Hra na nástroj I • 75 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 75 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 75 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 75 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 75 %
HF:H60373L Výroba strojků I - fagot • 75 %
HF:H73022Z Informační kurz • 75 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 50 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 50 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60096L Hra na kontrafagot • 25 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 25 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 25 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 25 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 25 %
HF:H61005 Historický fagot • 25 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 25 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 25 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 25 %
DIFA:DAAZX30 Grafika na PC I • 25 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 25 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H61005 Historický fagot • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FAL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FA Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60096L Hra na kontrafagot • 50 %
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 50 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H60374L Výroba strojků II - fagot • 50 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %

Hra na flétnu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 67 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 50 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLL Metodika II • 100 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 60 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III • 60 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 40 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 20 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 20 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 20 %
HF:H80056Z Barokní příčná flétna • 20 %

Hra na flétnu (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101FLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101FLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 83 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 33 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00FL Francouzština pro začátečníky • 17 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 17 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 17 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60130L Improvizace I • 17 %
HF:H60130Z Improvizace I • 17 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 17 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 17 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 17 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 17 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 17 %
DIFA:DAALX44 Step • 17 %
DIFA:DAAZX44 Step • 17 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 33 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 33 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 33 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 33 %
HF:HJX00FL Francouzština pro začátečníky • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 33 %
HF:H80056L Barokní příčná flétna • 33 %
HF:H80056Z Barokní příčná flétna • 33 %

Hra na hoboj (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 50 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
HF:H6105BZ Historický hoboj • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
4. semestr
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60375H Výroba strojků III - hoboj • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HOL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOL Metodika II • 100 %
HF:H60247HOL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %

Hra na hoboj (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 75 %
HF:H60373HL Výroba strojků I - hoboj • 75 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 75 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 75 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 50 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 50 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 25 %
HF:HJX00FL Francouzština pro začátečníky • 25 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 25 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 25 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 25 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 25 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 25 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 25 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 25 %
HF:H70213L Historické ladění • 25 %
HF:H70213Z Historické ladění • 25 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 100 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %

Hra na housle (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60231HSL Metodika II • 100 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H601932L Komorní hra III • 50 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HF1107CL Volitelný klavír III • 25 %
HF:HF1107CZ Volitelný klavír III • 25 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 25 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 25 %
HF:H601933L Komorní hra III • 25 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 25 %

Hra na housle (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HSL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101HSZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60186L Komorní hra I • 100 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 91 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 55 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 45 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 45 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 45 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 36 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 27 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 27 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 27 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 27 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 27 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 27 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 27 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 27 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 27 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 27 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 18 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 18 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 18 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 18 %
2. semestr
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1601Z Barokní housle • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HS Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 85 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 77 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 77 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 77 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 77 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 77 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 77 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 77 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 23 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 15 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 15 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 15 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 15 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 15 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 15 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 15 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H601095AZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III • 88 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III • 88 %
HF:H601095AL Hra na nástroj III - abs. projekt • 88 %
HF:H601933L Komorní hra III • 88 %
HF:H60231HSL Metodika II • 88 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 88 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 88 %
HF:H60259L Pedagogika • 88 %
HF:H60259Z Pedagogika • 88 %
HF:H60288L Psychologie II • 88 %
HF:H60288Z Psychologie I • 88 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 88 %
HF:HF1107CL Volitelný klavír III • 13 %
HF:HF1107CZ Volitelný klavír III • 13 %
HF:HF1601L Barokní housle • 13 %
HF:HF1601Z Barokní housle • 13 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 13 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 13 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 13 %

Hra na klarinet (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 100 %
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60085L Hra na basklarinet • 100 %
HF:H60104KLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246KLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 67 %
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 67 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 67 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 67 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:H60367A Úprava plátků II - klarinet • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H50803DL Komorní hra III • 100 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109KLL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109KLZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231KLL Metodika II • 100 %
HF:H60231KLZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247KLL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60247KLZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %

Hra na klarinet (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101KLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 67 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:H73022Z Informační kurz • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 33 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 33 %
HF:H60367 Úprava plátků I - klarinet • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60085L Hra na basklarinet • 100 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 100 %
HF:H60104KLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246KLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60367A Úprava plátků II - klarinet • 100 %

Hra na klavír (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 100 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60129Z Improvizace I • 50 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60022L Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60080L Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:H601042L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601671L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601871L Komorní hra II • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 50 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 50 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60129L Improvizace I • 50 %
HF:H60130L Improvizace I • 50 %
HF:H60130Z Improvizace I • 50 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 50 %
HF:H70001L Analýza klavírních skladeb • 50 %
HF:H70001Z Analýza klavírních skladeb • 50 %
4. semestr
HF:HF0394L Klavírní doprovod - zpěv • 50 %
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H601042L Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H601671L Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 50 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 50 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60108L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H50093L Dějiny a literatura nástroje III • 88 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 88 %
HF:H60194L Komorní hra III - abs. projekt • 88 %
HF:H60234L Metodika klavírní hry • 88 %
HF:H60254L Pedagogický seminář • 88 %
HF:H60288Z Psychologie I • 88 %
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 75 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 75 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 75 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 75 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 75 %
HF:H60259L Pedagogika • 75 %
HF:H60259Z Pedagogika • 63 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 13 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 13 %

Hra na kontrabas (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101KOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60186L Komorní hra I • 100 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 33 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 33 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 33 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104KOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 75 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 75 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 75 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 75 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 75 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 75 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 50 %
DIFA:DAALX81 Účast v projektech DF a HF • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60130Z Improvizace I • 25 %
HF:H60306Z Rozbor skladeb II • 25 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 25 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109KOL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109KOZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601095AL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601095AZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60231KOL Metodika II • 100 %
HF:H60231KOZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
6. semestr
HF:H40745L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60109KOL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60130L Improvizace I • 100 %
HF:H601932L Komorní hra III • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %

Hra na kytaru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601201L Hra z listu a improvizace II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60229 Metodika I • 100 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601095L Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60232L Metodika II • 100 %
HF:H60232Z Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 50 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60288L Psychologie II • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 50 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 50 %

Hra na kytaru (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H601014L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601014Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60119L Hra z listu a improvizace I • 100 %
HF:H60119Z Hra z listu a improvizace I • 100 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 100 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60186L Komorní hra I • 100 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 80 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 80 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 60 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 60 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1520L The Persuasive Role of Music in the Commercial • 20 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 20 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60288L Psychologie II • 20 %
HF:H60288Z Psychologie I • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 100 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 100 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 100 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 100 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 100 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601201L Hra z listu a improvizace II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60229 Metodika I • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 75 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 75 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 75 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 75 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 50 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 50 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 25 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 25 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 25 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 25 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 25 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 25 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 25 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 25 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 25 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 25 %
HF:H80025L Historická improvizace • 25 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 25 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 25 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601095AL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601095AZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601095L Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60232L Metodika II • 100 %
HF:H60232Z Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 50 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 50 %

Hra na lesní roh (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60104LRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246LRZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104LRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104LRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228LR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246LRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246LRZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 100 %
HF:H65005L Hra na Wagnerovu tubu • 100 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 33 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 33 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 33 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 33 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 33 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 33 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109LRL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231LRL Metodika II • 100 %
HF:H60247LRL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 86 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 57 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 57 %
HF:H60259Z Pedagogika • 57 %
HF:H60288Z Psychologie I • 57 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 43 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 43 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III • 43 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 43 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 43 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 43 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 43 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 43 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 29 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 29 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 14 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 14 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 14 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 14 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 14 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 14 %

Hra na lesní roh (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101LRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 83 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 83 %
HF:H60101LRL Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 83 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 83 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 83 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 83 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 83 %
HF:H73022Z Informační kurz • 83 %
HF:H65005L Hra na Wagnerovu tubu • 50 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 33 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 33 %
HF:HF0119L Interpretation of Early Music I • 17 %
HF:HF0119Z Interpretation of Early Music I • 17 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 17 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 17 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 17 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 17 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 17 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 17 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 17 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 17 %
2. semestr
HF:H60101LRL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %

Hra na trombon (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H65004L Hra na altový trombon I • 100 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 50 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TRZ Metodika II • 100 %
HF:H60247TRZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109TRZ Hra na nástroj III • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TRL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TRL Metodika II • 100 %
HF:H60247TRL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 86 %
HF:H60109TRZ Hra na nástroj III • 86 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 86 %
HF:H60259Z Pedagogika • 86 %
HF:H60288Z Psychologie I • 86 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 71 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 71 %
HF:H60231TRZ Metodika II • 71 %
HF:H60247TRZ Orchestrální party a sóla II • 71 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 71 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 29 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 29 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 29 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 29 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 29 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 29 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 14 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 14 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 14 %

Hra na trombon (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60101TRL Hra na nástroj I • 86 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 86 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 86 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 86 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 86 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 71 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 71 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 57 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 57 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 43 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 43 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 43 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 29 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 29 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 29 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 29 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 29 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 29 %
HF:H65004L Hra na altový trombon I • 29 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 14 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 14 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 14 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 14 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 14 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 14 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 14 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 14 %
2. semestr
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %

Hra na trubku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TBL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TB Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 75 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 75 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 75 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 75 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 75 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 50 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 25 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 25 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 25 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 25 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 25 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 25 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 25 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 25 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 25 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TBL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TBL Metodika II • 100 %
HF:H60247TBL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 50 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 50 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109AAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III • 50 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 38 %
HF:H60109AAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 38 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 25 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 13 %

Hra na trubku (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 100 %
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101TBZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 88 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 88 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 75 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 63 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 63 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 63 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 38 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 38 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 25 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 25 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 13 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 13 %
HF:HJX00FL Francouzština pro začátečníky • 13 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 13 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 13 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 13 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 13 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 13 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 13 %
DIFA:DAALX81 Účast v projektech DF a HF • 13 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 13 %
2. semestr
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H60104TBL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TB Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %

Hra na tubu (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TUZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60101TUL Hra na nástroj I • 67 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 67 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 67 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 67 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 67 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 67 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:H85041L Hra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso • 67 %
HF:H85041Z Hra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 33 %
HF:H60228TU Metodika I • 33 %
HF:H60367 Úprava plátků I - klarinet • 33 %
HF:H73022Z Informační kurz • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 33 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 33 %
2. semestr
HF:H60101TUL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 100 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 100 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TUL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104TUZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60231TUL Metodika II • 100 %
HF:H60231TUZ Metodika II • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TUL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246TUZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60368 Úvod do hry na bicí nástroje I • 100 %
HF:H70079L Alternativní ladění a intonace • 100 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 100 %
HF:H70090L Jazzová harmonie I • 100 %
HF:H70090Z Jazzová harmonie I • 100 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 100 %
HF:H70093Z Dějiny jazzu I • 100 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 100 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %

Hra na varhany (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601093L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601093Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60184L Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:H60184Z Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:H60233L Metodika II • 100 %
HF:H60233Z Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %

Hra na varhany (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HDH011L Self-management kurs I • 100 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 100 %
HF:HF0303L Improvizační seminář • 100 %
HF:HF0303Z Improvizační seminář • 100 %
HF:HF0304L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0304Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0307L Komorní hra a doprovod I • 100 %
HF:HF0307Z Komorní hra a doprovod I • 100 %
HF:HF0312L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:HF0312Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:HF0319L Improvizace I • 100 %
HF:HF0319Z Improvizace I • 100 %
HF:HF0324L Chrámová hudba I • 100 %
HF:HF0324Z Chrámová hudba I • 100 %
HF:HF0332L Hra na nástroj I • 100 %
HF:HF0332Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:HF0338L Organologie I • 100 %
HF:HF0338Z Organologie I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 75 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 50 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 25 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 25 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 25 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 25 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HDH012Z Self-management kurs II • 100 %
HF:HF0305L Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0305Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0308L Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:HF0308Z Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:HF0310L Metodika I • 100 %
HF:HF0310Z Metodika I • 100 %
HF:HF0313L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:HF0313Z Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:HF0320L Improvizace II • 100 %
HF:HF0320Z Improvizace II • 100 %
HF:HF0325L Chrámová hudba II • 100 %
HF:HF0325Z Chrámová hudba II • 100 %
HF:HF0333L Hra na nástroj II • 100 %
HF:HF0333Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:HF0339L Organologie II • 100 %
HF:HF0339Z Organologie II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60086L Hra na cembalo I • 100 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 100 %
HF:H601093L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601093Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60134L Improvizace II • 100 %
HF:H60134Z Improvizace II • 100 %
HF:H601712L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H601712Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60184L Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:H60184Z Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %

Hra na violoncello (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101VCL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101VCZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 100 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60186L Komorní hra I • 100 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 67 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 67 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF1028L Základy hry na violu da gamba II • 33 %
HF:HF1028Z Základy hry na violu da gamba I • 33 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60130L Improvizace I • 33 %
HF:H60130Z Improvizace I • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104VCL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104VCZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 100 %
HF:H60228VC Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 33 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 33 %
HF:HF1520L The Persuasive Role of Music in the Commercial • 33 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109VCL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109VCZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601095AL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601095AZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60231VCL Metodika II • 100 %
HF:H60231VCZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %

Hra na violu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109VIL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601932L Komorní hra III • 100 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60231VIL Metodika II • 100 %
HF:H60231VIZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %

Hra na violu (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101VIZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 80 %
HF:H60101VIL Hra na nástroj I • 60 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 60 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 60 %
HF:H60186L Komorní hra I • 60 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 60 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 60 %
HF:H73022Z Informační kurz • 60 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 40 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 40 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 20 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 20 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60104VIZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 67 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 67 %
HF:H60104VIL Hra na nástroj II • 67 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60188L Komorní hra II • 67 %
HF:H60228VI Metodika I • 67 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 67 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 33 %
HF:HF1520L The Persuasive Role of Music in the Commercial • 33 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109VIL Hra na nástroj III • 100 %
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III • 100 %
HF:H601095AL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601095AZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60231VIL Metodika II • 100 %
HF:H60231VIZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %

Hudební manažerství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:D60529Z Účetnictví • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt - mezinárodní hudební soutěž • 100 %
HF:H60210Z Kulturní projekt - umělecké zastupování • 100 %
HF:H60251L Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60251Z Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60277L Práce s počítačem IV • 100 %
HF:H60277Z Práce s počítačem III • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60322Z Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405C Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 100 %
HF:H85032 Bakalářský seminář pro hudební produkci II • 100 %
HF:H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I • 100 %
HF:H85043Z Fundraising • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 75 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 25 %
HF:HF1520Z The Persuasive Role of Music in the Commercial • 25 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60253Z OSHP III • 100 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 100 %
HF:H60399Z Marketing • 100 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 100 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 100 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 100 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 100 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 89 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 89 %
HF:H60253L OSHP III • 89 %
HF:H60323L Seminář OSHP III - bakalářská práce • 89 %
HF:H60399L Marketing • 89 %
HF:H73067L Absolventský projekt • 89 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 89 %
HF:H80011L Seminář hudební produkce • 89 %
DIFA:DDML207 Právo III • 89 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 22 %
HF:HF0182Z Video a poslechový seminář pro hudební produkci • 11 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 11 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 11 %
HF:HJX00SL Španělština pro začátečníky • 11 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 11 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 11 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 11 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 11 %
HF:H75021AZ Samostatná produkce • 11 %
DIFA:DAALX44 Step • 11 %
DIFA:DAAZX44 Step • 11 %

Hudební produkce (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60209L Kulturní projekt - umělecké zastupování • 100 %
HF:H60209Z Kulturní projekt - produkce festivalu • 100 %
HF:H60222 Makroekonomie • 100 %
HF:H60249L Organizace a struktura hudebního provozu I • 100 %
HF:H60249Z Organizace a struktura hudebního provozu I • 100 %
HF:H60276L Práce s počítačem II • 100 %
HF:H60276Z Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60285L Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60401 Mikroekonomie • 100 %
HF:H60405B Projektový management • 100 %
HF:H60408 Média a komunikace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H82033L Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82033Z Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82047L Kulturní politika • 100 %
HF:HF0184L Exkurze - koncertní a operní provoz • 64 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 64 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 64 %
HF:HF0180L Symposium umění, hudba, management • 55 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 55 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 55 %
HF:H80011L Seminář hudební produkce • 55 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 55 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 45 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 45 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 45 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 45 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 36 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 36 %
HF:HF1603L Teorie hudby pro neabsolventy konzrvatoří • 27 %
HF:HF1603Z Teorie hudby pro neabsolventy konzrvatoří • 27 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 27 %
HF:H75021AL Samostatná produkce • 27 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 18 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 18 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 18 %
HF:H80041Z Produkce festivalu • 18 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:D60529Z Účetnictví • 100 %
HF:HF0180L Symposium umění, hudba, management • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt - mezinárodní hudební soutěž • 100 %
HF:H60210Z Kulturní projekt - umělecké zastupování • 100 %
HF:H60251L Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60251Z Organizace a struktura hudebního provozu II • 100 %
HF:H60277L Práce s počítačem IV • 100 %
HF:H60277Z Práce s počítačem III • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60322Z Orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405A Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 100 %
HF:H80011L Seminář hudební produkce • 100 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 100 %
HF:H85032 Bakalářský seminář pro hudební produkci II • 100 %
HF:H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I • 100 %
HF:H85043Z Fundraising • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 80 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 80 %
HF:HF0182Z Video a poslechový seminář pro hudební produkci • 40 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 40 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 20 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 20 %
HF:H70109L Práce v nahrávacím studiu • 20 %
HF:H70109Z Práce v nahrávacím studiu • 20 %
HF:H80041Z Produkce festivalu • 20 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 100 %
HF:HF1035Z Asistence při produkci projektů • 100 %
HF:HF1604Z Music Business • 100 %
HF:H60209Z Kulturní projekt - produkce festivalu • 100 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 100 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 100 %
DIFA:DAAZX44 Step • 100 %
DIFA:DERZX02 Brno Theatre Map I • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
DIFA:DERZX04 Ensemble singing I • 100 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 100 %

Jazzová interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H70087L Jazzový ansámbl • 100 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 100 %
HF:H70127L Bigband III • 100 %
HF:H70127Z Bigband III • 100 %
HF:H70128L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H70128Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:H70130L Teorie Jazzové improvizace III • 100 %
HF:H70130Z Teorie Jazzové improvizace III • 100 %
HF:H70131L Jazzová harmonie III • 100 %
HF:H70131Z Jazzová harmonie III • 100 %
HF:H85024 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H85024A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H70133Z Základy jazzového klavíru III • 75 %
HF:H70126AL Hlavní obor III • 50 %
HF:H70126AZ Hlavní obor III • 50 %
HF:H70126CL Hra na kytaru III - abs. projekt • 50 %
HF:H70126CZ Hra na kytaru III - abs. projekt • 50 %
HF:H70132L Jazzová komp. a aranž. III • 50 %
HF:H70132Z Jazzová komp. a aranž. III • 50 %
HF:H70133L Základy jazzového klavíru III • 50 %
DIFA:DAALX81 Účast v projektech DF a HF • 50 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 50 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 25 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 25 %

Jazzová interpretace (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:H601652L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601852L Ansámblová hra I • 100 %
HF:H70084AL Hlavní obor I • 100 %
HF:H70085AL Klasická interpretace I • 100 %
HF:H70088L Teorie Jazzové improvizace I • 100 %
HF:H70089L Jazzová intonace a rytmus I • 100 %
HF:H70090L Jazzová harmonie I • 100 %
HF:H70091L Jazzové aranžování I • 100 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 100 %
HF:H70097L Bigband I • 100 %
HF:H601652Z Interpretační seminář I • 93 %
HF:H601852Z Ansámblová hra I • 93 %
HF:H70084AZ Hlavní obor I • 93 %
HF:H70088Z Teorie Jazzové improvizace I • 93 %
HF:H70089Z Jazzová intonace a rytmus I • 93 %
HF:H70090Z Jazzová harmonie I • 93 %
HF:H70091Z Jazzové aranžování I • 93 %
HF:H70092L Základy jazzového klavíru I • 93 %
HF:H70093Z Dějiny jazzu I • 93 %
HF:H70094 Práce s hudebními programy • 93 %
HF:H70097Z Bigband I • 93 %
HF:H70085AZ Klasická interpretace I • 87 %
HF:H70092Z Základy jazzového klavíru I • 87 %
HF:H73022Z Informační kurz • 73 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 53 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 53 %
HF:HF1031L Jazzový rytmický trénink • 47 %
HF:HF1031Z Jazzový rytmický trénink • 47 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 47 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 33 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 27 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60076L Fyziologie a hygiena hlasu • 20 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 13 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 13 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 13 %
HF:H60076Z Fyziologie a hygiena hlasu • 13 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 13 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 13 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 13 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 13 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 13 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 13 %
2. semestr
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872Z Ansámblová hra II • 100 %
HF:H70098Z Bigband II • 100 %
HF:H70099AZ Hlavní obor II • 100 %
HF:H70103Z Teorie Jazzové improvizace II • 100 %
HF:H70104Z Jazzová intonace a rytmus II • 100 %
HF:H70105Z Jazzová harmonie II • 100 %
HF:H70106Z Jazzové aranžování II • 100 %
HF:H70107Z Základy jazzového klavíru II • 100 %
HF:H70108Z Dějiny jazzu II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 83 %
HF:H70100AZ Klasická interpretace II • 83 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 33 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 17 %
HF:HDH012Z Self-management kurs II • 17 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 17 %
HF:HF1031Z Jazzový rytmický trénink • 17 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 17 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 17 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 17 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 17 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H601682L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872L Ansámblová hra II • 100 %
HF:H70098L Bigband II • 100 %
HF:H70099AL Hlavní obor II • 100 %
HF:H70103L Teorie Jazzové improvizace II • 100 %
HF:H70104L Jazzová intonace a rytmus II • 100 %
HF:H70105L Jazzová harmonie II • 100 %
HF:H70106L Jazzové aranžování II • 100 %
HF:H70107L Základy jazzového klavíru II • 100 %
HF:H70108L Dějiny jazzu II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 92 %
HF:H70100AL Klasická interpretace II • 92 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 58 %
HF:H601872Z Ansámblová hra II • 58 %
HF:H70098Z Bigband II • 58 %
HF:H70099AZ Hlavní obor II • 58 %
HF:H70100AZ Klasická interpretace II • 58 %
HF:H70103Z Teorie Jazzové improvizace II • 58 %
HF:H70104Z Jazzová intonace a rytmus II • 58 %
HF:H70105Z Jazzová harmonie II • 58 %
HF:H70106Z Jazzové aranžování II • 58 %
HF:H70107Z Základy jazzového klavíru II • 58 %
HF:H70108Z Dějiny jazzu II • 58 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 42 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 33 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 33 %
HF:HF1031L Jazzový rytmický trénink • 25 %
DIFA:DAALX81 Účast v projektech DF a HF • 25 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 25 %
HF:HF1031Z Jazzový rytmický trénink • 17 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 17 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 17 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
4. semestr
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109AZ Absolventský projekt • 100 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60193Z Ansámblová hra III • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H70126AZ Hlavní obor III • 100 %
HF:H70127Z Bigband III • 100 %
HF:H70130Z Teorie Jazzové improvizace III • 100 %
HF:H70131Z Jazzová harmonie III • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H70132Z Jazzová komp. a aranž. III • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109AL Absolventský projekt • 100 %
HF:H60170L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60193L Ansámblová hra III • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H70126AL Hlavní obor III • 100 %
HF:H70127L Bigband III • 100 %
HF:H70130L Teorie Jazzové improvizace III • 100 %
HF:H70131L Jazzová harmonie III • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 78 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 78 %
HF:H60109AZ Absolventský projekt • 78 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 78 %
HF:H60193Z Ansámblová hra III • 78 %
HF:H60259Z Pedagogika • 78 %
HF:H60288Z Psychologie I • 78 %
HF:H70126AZ Hlavní obor III • 78 %
HF:H70127Z Bigband III • 78 %
HF:H70130Z Teorie Jazzové improvizace III • 78 %
HF:H70131Z Jazzová harmonie III • 78 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
HF:H70132L Jazzová komp. a aranž. III • 22 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 22 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 11 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 11 %
HF:HF1107AL Volitelný klavír I • 11 %
HF:HF1107AZ Volitelný klavír I • 11 %
HF:HF1606L Basics of Contemporary Vocals (Focus Jazz and Pop) • 11 %
HF:HF1606Z Basics of Contemporary Vocals (Focus Jazz and Pop) • 11 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00SZ Španělština pro začátečníky • 11 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 11 %
HF:H70132Z Jazzová komp. a aranž. III • 11 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 11 %

Multimediální kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1004L Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 II • 100 %
HF:HF1004Z Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 I • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H70040L Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70040Z Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70043A Základy výpočetní techniky • 100 %
HF:H70046L Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70052Z Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70055A Základy digitálního videa • 100 %
HF:H70055B Obrazová postprodukce • 100 %
HF:H70057L Fotografie I • 100 %
HF:H70057Z Fotografie I • 100 %
HF:H70061L Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70061Z Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70064Z Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H70314L Produkční seminář • 100 %
HF:H70314Z Produkční seminář • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 50 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 50 %
HF:H70056B Vizuální kompozice v čase • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF0006L EA hudba I • 100 %
HF:HF0006Z EA hudba I • 100 %
HF:HF0017Z Filmová tvorba II • 100 %
HF:HF1509L Teorie audiovizuální kompozice II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H70035A Základy multimediálních technologií • 100 %
HF:H70035B Interaktivní technologie • 100 %
HF:H70038L Kompozice EAH • 100 %
HF:H70038Z Kompozice EAH • 100 %
HF:H70041L Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70041Z Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70047L Teamwork I • 100 %
HF:H70047Z Teamwork I • 100 %
HF:H70059L Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70059Z Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70065L Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70065Z Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70315L Seminář kompozice I • 100 %
HF:H70315Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H72003L Kurz pokročilé techniky syntézy, živé elektroniky a hudebního programování • 100 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 100 %
HF:HF0017L Filmová tvorba II • 50 %
HF:HF1501Z Audiovizuální cvičení I • 50 %
HF:HF1502L Audiovizuální cvičení II • 50 %
HF:HF1508Z Teorie audiovizuální kompozice I • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60324AL Sluchová analýza I • 50 %
HF:H60324AZ Sluchová analýza I • 50 %
HF:H70074Z Teorie obrazu • 50 %
HF:H75005L Etnomuzikologie • 50 %
HF:H75005Z Etnomuzikologie • 50 %
HF:H81011L Physical Computing (Interaktivní systémy) • 50 %

Multimediální tvorba (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0006L EA hudba I • 100 %
HF:HF0006Z EA hudba I • 100 %
HF:HF0008Z Exkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60211 Kurz klasické a počítačové notografie • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H70040L Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70040Z Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70055A Základy digitálního videa • 100 %
HF:H70055B Obrazová postprodukce • 100 %
HF:H70061L Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70061Z Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70064Z Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H70314L Produkční seminář • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1007Z Interaktivní umění a postmoderní doba • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 50 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 50 %
HF:H70046L Filmová tvorba I • 50 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 50 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 50 %
HF:H70056B Vizuální kompozice v čase • 50 %
HF:H70314Z Produkční seminář • 50 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 50 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 50 %

Zpěv (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0027Z Ročníkový výstup I • 100 %
HF:HF0031Z Zpěv II • 100 %
HF:HF0054Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF0068Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0129Z Jevištní pohyb a tanec II • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H40738L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60140L Inscenační seminář II • 100 %
HF:H602291 Metodika I • 100 %
HF:H60263HL Pohybová výchova II • 100 %
HF:H603434L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60379L Vytváření postav II • 100 %
HF:H60388L Zpěv II • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H602331L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60389L Zpěv III - abs. projekt • 100 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 50 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 50 %
HF:H51411L Pedagogická praxe I • 50 %
HF:H51411Z Pedagogická praxe I • 50 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60142L Inscenační seminář III • 50 %
HF:H60142Z Inscenační seminář III • 50 %
HF:H602331Z Metodika II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60264HL Pohybová výchova III • 50 %
HF:H60264HZ Pohybová výchova III • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60345L Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H60345Z Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H60380L Vytváření postav III • 50 %
HF:H60380Z Vytváření postav III • 50 %
HF:H60389Z Zpěv III - abs. projekt • 50 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 50 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 50 %

Dirigování orchestru (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0059L Operní seminář I • 100 %
HF:HF0059Z Operní seminář I • 100 %
HF:HF0067L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0067Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0094L Interpretační kurzy I • 100 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0116L Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0116Z Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0123L Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0123Z Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0132L Studium symfonického repertoáru I • 100 %
HF:HF0132Z Studium symfonického repertoáru I • 100 %
HF:HF0133L Studium operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0133Z Studium operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0142L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I • 100 %
HF:HF0142Z Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I • 100 %
HF:HF0160L Technika dirigování I • 100 %
HF:HF0160Z Technika dirigování I • 100 %
HF:HF0172L Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0172Z Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0174L Hra partitur I • 100 %
HF:HF0174Z Hra partitur I • 100 %
HF:HF1106AL Povinný klavír I • 100 %
HF:HF1106AZ Povinný klavír I • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 80 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 80 %
HF:HFD001L Hodnocení z děkanských zkoušek • 60 %
HF:H70079L Alternativní ladění a intonace • 60 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 60 %
HF:HF0119L Interpretation of Early Music I • 40 %
HF:HF0119Z Interpretation of Early Music I • 40 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 40 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 40 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 40 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 20 %
HF:HF0121Z Chamber Music I • 20 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF0027Z Ročníkový výstup I • 100 %
HF:HF0060L Operní seminář II • 100 %
HF:HF0060Z Operní seminář II • 100 %
HF:HF0068L Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0068Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0069L Metodika I • 100 %
HF:HF0093L Dirigování sboru - vedlejší obor I • 100 %
HF:HF0093Z Dirigování sboru - vedlejší obor I • 100 %
HF:HF0101L Spolupráce s NdB II • 100 %
HF:HF0101Z Spolupráce s NdB II • 100 %
HF:HF0117Z Teorie kompozice a instrumentace II • 100 %
HF:HF0124L Teorie interpretace II • 100 %
HF:HF0124Z Teorie interpretace II • 100 %
HF:HF0134L Studium symfonického repertoáru II • 100 %
HF:HF0134Z Studium symfonického repertoáru II • 100 %
HF:HF0135L Studium operního repertoáru II • 100 %
HF:HF0135Z Studium operního repertoáru II • 100 %
HF:HF0143L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) II • 100 %
HF:HF0143Z Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) II • 100 %
HF:HF0173L Intonace a sluchová analýza II • 100 %
HF:HF0173Z Intonace a sluchová analýza II • 100 %
HF:HF0175L Hra partitur II • 100 %
HF:HF0175Z Hra partitur II • 100 %
HF:HF1106BL Povinný klavír II • 100 %
HF:HF1106BZ Povinný klavír II • 100 %
HF:HF1510Z Interpretační problematika díla Leoše Janáčka I • 100 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
HF:HF0027L Ročníkový výstup I • 67 %
HF:HF0078L Hlasová výchova II • 67 %
HF:HF0078Z Hlasová výchova II • 67 %
HF:HF0095L Interpretační kurzy II • 67 %
HF:HF0164L Komorní opera JAMU I • 67 %
HF:HF0164Z Komorní opera JAMU I • 67 %
HF:HF1511L Interpretační problematika díla Leoše Janáčka II • 67 %
HF:HF0028L Ročníkový výstup II • 33 %
HF:HF0105L Teorie kompozice a instrumentace II • 33 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 33 %
HF:HF0121Z Chamber Music I • 33 %
HF:HF0122Z Chamber Music II • 33 %
HF:HF0159L Muzikálová tvorba z hlediska dirigování • 33 %
HF:HF0159Z Muzikálová tvorba z hlediska dirigování • 33 %
HF:H75008L Soudobá hudba z hlediska dirigování • 33 %
HF:H75008Z Soudobá hudba z hlediska dirigování • 33 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:HF0005Z Základy hudebního managementu I • 100 %
HF:HF0028Z Ročníkový výstup II • 100 %
HF:HF0061Z Operní seminář III • 100 %
HF:HF0070Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:HF0071Z Metodika II • 100 %
HF:HF0102Z Spolupráce s NdB III • 100 %
HF:HF0106Z Dirigování sboru - vedlejší obor II • 100 %
HF:HF0125Z Teorie interpretace III • 100 %
HF:HF0136Z Studium symfonického repertoáru III • 100 %
HF:HF0137Z Studium operního repertoáru III • 100 %
HF:HF0144Z Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) III • 100 %
HF:HF0164Z Komorní opera JAMU I • 100 %
HF:HF0178Z Intonace a sluchová analýza III • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:HF0005L Základy hudebního managementu I • 67 %
HF:HF0028L Ročníkový výstup II • 67 %
HF:HF0061L Operní seminář III • 67 %
HF:HF0070L Interpretační seminář III • 67 %
HF:HF0071L Metodika III • 67 %
HF:HF0096L Interpretační kurzy III • 67 %
HF:HF0102L Spolupráce s NdB III • 67 %
HF:HF0106L Dirigování sboru - vedlejší obor II • 67 %
HF:HF0125L Teorie interpretace III • 67 %
HF:HF0136L Studium symfonického repertoáru III • 67 %
HF:HF0137L Studium operního repertoáru III • 67 %
HF:HF0144L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) III • 67 %
HF:HF0163L Hra na klavír III • 67 %
HF:HF0163Z Hra na klavír III • 67 %
HF:HF0164L Komorní opera JAMU I • 67 %
HF:HF0178L Intonace a sluchová analýza III • 67 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 67 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 67 %
HF:H60259L Pedagogika • 67 %
HF:H60288L Psychologie II • 67 %
HF:HF0122L Chamber Music II • 33 %
HF:HF0122Z Chamber Music II • 33 %
HF:HF0126L Hudební režie • 33 %
HF:HF0126Z Hudební režie • 33 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 33 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 33 %
6. semestr
HF:HF0028L Ročníkový výstup II • 100 %
HF:HF0061L Operní seminář III • 100 %
HF:HF0070L Interpretační seminář III • 100 %
HF:HF0071L Metodika III • 100 %
HF:HF0096L Interpretační kurzy III • 100 %
HF:HF0102L Spolupráce s NdB III • 100 %
HF:HF0106L Dirigování sboru - vedlejší obor II • 100 %
HF:HF0125L Teorie interpretace III • 100 %
HF:HF0136L Studium symfonického repertoáru III • 100 %
HF:HF0137L Studium operního repertoáru III • 100 %
HF:HF0144L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) III • 100 %
HF:HF0163L Hra na klavír III • 100 %
HF:HF0164L Komorní opera JAMU I • 100 %
HF:HF0178L Intonace a sluchová analýza III • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
4. ročník
7. semestr
HF:HF0001L Základy hudebního managementu II • 100 %
HF:HF0001Z Základy hudebního managementu II • 100 %
HF:HF0029L Ročníkový výstup III • 100 %
HF:HF0029Z Ročníkový výstup III • 100 %
HF:HF0058L Studium oratorního a kantátového repertoáru • 100 %
HF:HF0058Z Studium oratorního a kantátového repertoáru • 100 %
HF:HF0062L Operní seminář IV • 100 %
HF:HF0062Z Operní seminář IV • 100 %
HF:HF0072L Interpretační seminář IV • 100 %
HF:HF0072Z Interpretační seminář IV • 100 %
HF:HF0097L Interpretační kurzy IV • 100 %
HF:HF0103L Spolupráce s NdB IV • 100 %
HF:HF0103Z Spolupráce s NdB IV • 100 %
HF:HF0138L Studium symfonického repertoáru IV • 100 %
HF:HF0138Z Studium symfonického repertoáru IV • 100 %
HF:HF0139L Studium operního repertoáru IV • 100 %
HF:HF0139Z Studium operního repertoáru IV • 100 %
HF:HF0145L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) IV • 100 %
HF:HF0145Z Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) IV • 100 %
HF:HF0165L Komorní opera JAMU II • 100 %
HF:HF0165Z Komorní opera JAMU II • 100 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H70028 Diplomní seminář • 100 %
HF:H75008L Soudobá hudba z hlediska dirigování • 100 %
HF:H75008Z Soudobá hudba z hlediska dirigování • 100 %

Dirigování sboru (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0067Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0079Z Vedení cvičného sboru I • 100 %
HF:HF0086Z Umělecká praxe I • 100 %
HF:HF0149Z Sbormistrovství – hlavní obor I • 100 %
HF:HF0176Z Hra sborových partitur a klavírních výtahů I • 100 %
HF:HF0067L Interpretační seminář I • 80 %
HF:HF0076L Hlasová výchova a metodika zpěvu • 80 %
HF:HF0076Z Hlasová výchova a metodika zpěvu • 80 %
HF:HF0079L Vedení cvičného sboru I • 80 %
HF:HF0086L Umělecká praxe I • 80 %
HF:HF0094L Interpretační kurzy I • 80 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 80 %
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 80 %
HF:HF0116L Teorie kompozice a instrumentace I • 80 %
HF:HF0116Z Teorie kompozice a instrumentace I • 80 %
HF:HF0123L Teorie interpretace I • 80 %
HF:HF0123Z Teorie interpretace I • 80 %
HF:HF0149L Sbormistrovství – hlavní obor I • 80 %
HF:HF0154L Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru I • 80 %
HF:HF0154Z Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru I • 80 %
HF:HF0172Z Intonace a sluchová analýza I • 80 %
HF:HF0176L Hra sborových partitur a klavírních výtahů I • 80 %
HF:HF1106AL Povinný klavír I • 80 %
HF:HF1106AZ Povinný klavír I • 80 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 80 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 80 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 80 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 80 %
HF:H73022Z Informační kurz • 80 %
HF:HF0119L Interpretation of Early Music I • 60 %
HF:HF0119Z Interpretation of Early Music I • 60 %
HF:HF0172L Intonace a sluchová analýza I • 60 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 60 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HF0080L Intonace a sluchová analýza I • 20 %
HF:HF0080Z Intonace a sluchová analýza I • 20 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 20 %
HF:HF0121Z Chamber Music I • 20 %
HF:HF0173L Intonace a sluchová analýza II • 20 %
HF:HF0173Z Intonace a sluchová analýza II • 20 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 20 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 20 %
2. semestr
HF:HF0067L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0079L Vedení cvičného sboru I • 100 %
HF:HF0086L Umělecká praxe I • 100 %
HF:HF0149L Sbormistrovství – hlavní obor I • 100 %
HF:HF0172L Intonace a sluchová analýza I • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:HF0027L Ročníkový výstup I • 100 %
HF:HF0027Z Ročníkový výstup I • 100 %
HF:HF0068L Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0068Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:HF0069L Metodika I • 100 %
HF:HF0078L Hlasová výchova II • 100 %
HF:HF0078Z Hlasová výchova II • 100 %
HF:HF0081L Vedení cvičného sboru II • 100 %
HF:HF0081Z Vedení cvičného sboru II • 100 %
HF:HF0087L Hudební dramaturgie a repertoár oboru I • 100 %
HF:HF0087Z Hudební dramaturgie a repertoár oboru I • 100 %
HF:HF0088L Umělecká praxe II • 100 %
HF:HF0088Z Umělecká praxe II • 100 %
HF:HF0095L Interpretační kurzy II • 100 %
HF:HF0101L Spolupráce s NdB II • 100 %
HF:HF0101Z Spolupráce s NdB II • 100 %
HF:HF0107L Dirigování orchestru - vedlejší obor • 100 %
HF:HF0107Z Dirigování orchestru - vedlejší obor • 100 %
HF:HF0122L Chamber Music II • 100 %
HF:HF0122Z Chamber Music II • 100 %
HF:HF0124L Teorie interpretace II • 100 %
HF:HF0124Z Teorie interpretace II • 100 %
HF:HF0150L Sbormistrovství – hlavní obor II • 100 %
HF:HF0150Z Sbormistrovství – hlavní obor II • 100 %
HF:HF0155L Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru II • 100 %
HF:HF0155Z Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru II • 100 %
HF:HF0173L Intonace a sluchová analýza II • 100 %
HF:HF0173Z Intonace a sluchová analýza II • 100 %
HF:HF0177L Hra sborových partitur a klavírních výtahů II • 100 %
HF:HF0177Z Hra sborových partitur a klavírních výtahů II • 100 %
HF:HF1106BL Povinný klavír II • 100 %
HF:HF1106BZ Povinný klavír II • 100 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
4. semestr
HF:HF0005Z Základy hudebního managementu I • 100 %
HF:HF0028Z Ročníkový výstup II • 100 %
HF:HF0070Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:HF0071Z Metodika II • 100 %
HF:HF0083Z Vedení cvičného sboru III • 100 %
HF:HF0090Z Umělecká praxe III • 100 %
HF:HF0102Z Spolupráce s NdB III • 100 %
HF:HF0125Z Teorie interpretace III • 100 %
HF:HF0148Z Dějiny vokálního umění • 100 %
HF:HF0151Z Sbormistrovství – hlavní obor III • 100 %
HF:HF0156Z Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru III • 100 %
HF:HF0159Z Muzikálová tvorba z hlediska dirigování • 100 %
HF:HF0163Z Hra na klavír III • 100 %
HF:HF0164Z Komorní opera JAMU I • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
3. ročník
5. semestr
HF:HF0005L Základy hudebního managementu I • 100 %
HF:HF0028L Ročníkový výstup II • 100 %
HF:HF0070L Interpretační seminář III • 100 %
HF:HF0071L Metodika III • 100 %
HF:HF0083L Vedení cvičného sboru III • 100 %
HF:HF0090L Umělecká praxe III • 100 %
HF:HF0096L Interpretační kurzy III • 100 %
HF:HF0102L Spolupráce s NdB III • 100 %
HF:HF0107L Dirigování orchestru - vedlejší obor • 100 %
HF:HF0125L Teorie interpretace III • 100 %
HF:HF0148L Dějiny vokálního umění • 100 %
HF:HF0151L Sbormistrovství – hlavní obor III • 100 %
HF:HF0156L Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru III • 100 %
HF:HF0159L Muzikálová tvorba z hlediska dirigování • 100 %
HF:HF0163L Hra na klavír III • 100 %
HF:HF0164L Komorní opera JAMU I • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
6. semestr
HF:HF0001Z Základy hudebního managementu II • 100 %
HF:HF0029Z Ročníkový výstup III • 100 %
HF:HF0072Z Interpretační seminář IV • 100 %
HF:HF0084Z Vedení cvičného sboru IV • 100 %
HF:HF0089Z Hudební dramaturgie a repertoár oboru II • 100 %
HF:HF0091Z Umělecká praxe IV (Komorní opera, jiné) • 100 %
HF:HF0103Z Spolupráce s NdB IV • 100 %
HF:HF0126Z Hudební režie • 100 %
HF:HF0152Z Sbormistrovství – hlavní obor IV • 100 %
HF:HF0157Z Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru IV • 100 %
HF:HF0165Z Komorní opera JAMU II • 100 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H75008Z Soudobá hudba z hlediska dirigování • 100 %
4. ročník
7. semestr
HF:HF0001L Základy hudebního managementu II • 100 %
HF:HF0029L Ročníkový výstup III • 100 %
HF:HF0072L Interpretační seminář IV • 100 %
HF:HF0084L Vedení cvičného sboru IV • 100 %
HF:HF0089L Hudební dramaturgie a repertoár oboru II • 100 %
HF:HF0091L Umělecká praxe IV (Komorní opera, jiné) • 100 %
HF:HF0097L Interpretační kurzy IV • 100 %
HF:HF0103L Spolupráce s NdB IV • 100 %
HF:HF0126L Hudební režie • 100 %
HF:HF0152L Sbormistrovství – hlavní obor IV • 100 %
HF:HF0157L Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru IV • 100 %
HF:HF0165L Komorní opera JAMU II • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H70028 Diplomní seminář • 100 %
HF:H75008L Soudobá hudba z hlediska dirigování • 100 %

Hra na klavír a klavírní pedagogika (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
HF:HF0359L Hra na klavír 4 • 100 %
HF:HF0359Z Hra na klavír 4 • 100 %
HF:HF0364L Pedagogický seminář 2 • 100 %
HF:HF0364Z Pedagogický seminář 2 • 100 %
HF:HF0367L Hra instruktivní literatury 1 • 100 %
HF:HF0367Z Hra instruktivní literatury 1 • 100 %
HF:HF0372L Interpretační seminář 4 • 100 %
HF:HF0372Z Interpretační seminář 4 • 100 %
HF:HF0374L Analýza klavírních skladeb • 100 %
HF:HF0375Z Technologie v klavírní praxi • 100 %
HF:HF0377L Praxe v metodickém centru 1 • 100 %
HF:HF0377Z Praxe v metodickém centru 1 • 100 %
HF:HF0383L Self-management klavíristy • 100 %
HF:HF0384Z Základy údržby klavíru • 100 %
HF:HF0397L Didaktika klavírní hry 1 • 100 %
HF:HF0397Z Didaktika klavírní hry • 100 %
HF:H70028 Diplomní seminář • 100 %
HF:HF0360L Komorní hra 4 • 50 %
HF:HF0360Z Komorní hra 4 • 50 %
HF:HF0374Z Analýza klavírních skladeb • 50 %
HF:HF0385L Masterclass 1 • 50 %
HF:HF0388L Masterclass 4 • 50 %
HF:HF0393L Improvizace • 50 %
HF:HF0393Z Improvizace • 50 %
HF:HF0400L Klavírní dílo L. Janáčka • 50 %
HF:HF0401L Klavírní koncert • 50 %
HF:HF0401Z Klavírní koncert • 50 %
HF:H70001Z Analýza klavírních skladeb • 50 %

Hra na klavír a komorní hra (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
HF:HF0358Z Doprovod klavírního koncertu • 100 %
HF:HF0359Z Hra na klavír 4 • 100 %
HF:HF0372Z Interpretační seminář 4 • 100 %
HF:HF0374Z Analýza klavírních skladeb • 100 %
HF:HF0382Z Klavírní doprovod - smyčcové nástroje • 100 %
HF:HF0384Z Základy údržby klavíru • 100 %
HF:HF0403Z Komorní klavírní literatura • 100 %
HF:HF0406Z Komorní hra 4 - ansámbl • 100 %
HF:HF0358L Doprovod klavírního koncertu • 67 %
HF:HF0359L Hra na klavír 4 • 67 %
HF:HF0372L Interpretační seminář 4 • 67 %
HF:HF0374L Analýza klavírních skladeb • 67 %
HF:HF0375Z Technologie v klavírní praxi • 67 %
HF:HF0383L Self-management klavíristy • 67 %
HF:HF0388L Masterclass 4 • 67 %
HF:HF0401L Klavírní koncert • 67 %
HF:HF0401Z Klavírní koncert • 67 %
HF:HF0403L Komorní klavírní literatura • 67 %
HF:HF0406L Komorní hra 4 - ansámbl • 67 %
HF:H70028 Diplomní seminář • 67 %
HF:HF0366L Klavírní doprovod - dechové nástroje • 33 %
HF:HF0382L Klavírní doprovod - smyčcové nástroje • 33 %
HF:HF0392Z Soudobá klavírní literatura • 33 %
HF:HF0394Z Klavírní doprovod - zpěv • 33 %
HF:HF0402Z Základy dirigování • 33 %

Klavírní interpretace (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0352L Hra na klavír 1 • 100 %
HF:HF0352Z Hra na klavír 1 • 100 %
HF:HF0353L Komorní hra 1 • 100 %
HF:HF0353Z Komorní hra 1 • 100 %
HF:HF0369L Interpretační seminář 1 • 100 %
HF:HF0369Z Interpretační seminář 1 • 100 %
HF:HF0374L Analýza klavírních skladeb • 100 %
HF:HF0374Z Analýza klavírních skladeb • 100 %
HF:HF0385L Masterclass 1 • 100 %
HF:HF0389L Dějiny a literatura klavíru 1 • 100 %
HF:HF0389Z Dějiny a literatura klavíru 1 • 100 %
HF:HF0395L Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:HF0395Z Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF0375Z Technologie v klavírní praxi • 89 %
HF:HF0393L Improvizace • 67 %
HF:HF0393Z Improvizace • 67 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 22 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 11 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 11 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 11 %
HF:HF1510Z Interpretační problematika díla Leoše Janáčka I • 11 %
HF:HF1511L Interpretační problematika díla Leoše Janáčka II • 11 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 11 %
HF:HJX00FL Francouzština pro začátečníky • 11 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro začátečníky • 11 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 11 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 11 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 11 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 11 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 11 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 11 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 11 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF0354L Hra na klavír 2 • 100 %
HF:HF0354Z Hra na klavír 2 • 100 %
HF:HF0355L Komorní hra 2 • 100 %
HF:HF0355Z Komorní hra 2 • 100 %
HF:HF0370L Interpretační seminář 2 • 100 %
HF:HF0370Z Interpretační seminář 2 • 100 %
HF:HF0383L Self-management klavíristy • 100 %
HF:HF0384Z Základy údržby klavíru • 100 %
HF:HF0386L Masterclass 2 • 100 %
HF:HF0390L Dějiny a literatura klavíru 2 • 100 %
HF:HF0390Z Dějiny a literatura klavíru 2 • 100 %
HF:HF0396L Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:HF0396Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:HF0400L Klavírní dílo L. Janáčka • 100 %
HF:HF0402Z Základy dirigování • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HF0393L Improvizace • 40 %
HF:HF0393Z Improvizace • 40 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 40 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 40 %
HF:HF0375Z Technologie v klavírní praxi • 20 %
HF:HF1512Z Interpretační problematika díla Leoše Janáčka III • 20 %
HF:HF1602Z Mezinárodní semestr interpretace, kompozice a hudební produkce na Hudební fakultě JAMU • 20 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 20 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 20 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 20 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:HF0356L Hra na klavír 3 • 100 %
HF:HF0356Z Hra na klavír 3 • 100 %
HF:HF0357L Komorní hra 3 • 100 %
HF:HF0357Z Komorní hra 3 • 100 %
HF:HF0363L Pedagogický seminář 1 • 100 %
HF:HF0363Z Pedagogický seminář 1 • 100 %
HF:HF0371L Interpretační seminář 3 • 100 %
HF:HF0371Z Interpretační seminář 3 • 100 %
HF:HF0387L Masterclass 3 • 100 %
HF:HF0391L Dějiny a literatura klavíru 3 • 100 %
HF:HF0391Z Dějiny a literatura klavíru 3 • 100 %
HF:HF0393L Improvizace • 100 %
HF:HF0393Z Improvizace • 100 %
HF:HF0394Z Klavírní doprovod - zpěv • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60234L Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %

Kompozice (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0006L EA hudba I • 100 %
HF:HF0006Z EA hudba I • 100 %
HF:HF0008Z Exkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění • 100 %
HF:HF1106AL Povinný klavír I • 100 %
HF:HF1106AZ Povinný klavír I • 100 %
HF:H60143L Instrumentace I • 100 %
HF:H60143Z Instrumentace I • 100 %
HF:H60195L Kompozice I • 100 %
HF:H60195Z Kompozice I • 100 %
HF:H60211 Kurz klasické a počítačové notografie • 100 %
HF:H60314L Seminář kompozice I • 100 %
HF:H60314Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H60324L Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60324Z Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60354L Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60354Z Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 100 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF0014Z Harmonie I • 33 %
HF:HF0015L Harmonie II • 33 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 33 %
HF:HF1025Z Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici • 33 %
HF:HF1505Z Teorie a dějiny filmové hudby • 33 %
HF:HF1506Z Smyčcové nástroje v soudobé hudbě I • 33 %
HF:HF1507L Smyčcové nástroje v soudobé hudbě II • 33 %
HF:H60350L Taneční hudba • 33 %
HF:H60350Z Taneční hudba • 33 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 33 %
2. semestr
HF:HF0007Z EA hudba II • 100 %
HF:HF1106BZ Povinný klavír II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %