Jak byly údaje získány.

Hra na violu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101VIL Hra na nástroj I • 75 %
HF:H60101VIZ Hra na nástroj I • 75 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 75 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 75 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 75 %
HF:H601853L Komorní hra I • 75 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 75 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 75 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 75 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 75 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 75 %
HF:H73022Z Informační kurz • 75 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 25 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 25 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 25 %
HF:H60068L Estetika I • 25 %
HF:H60068Z Estetika I • 25 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 25 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60130Z Improvizace I • 25 %
HF:H70079L Alternativní souzvukové systémy • 25 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 25 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 25 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 25 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 25 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 25 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60104VIZ Hra na nástroj II • 33 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 33 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 33 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 33 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
HF:H73022Z Informační kurz • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60104VIZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 67 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 33 %
HF:H60104VIL Hra na nástroj II • 33 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 33 %
HF:H601873L Komorní hra II • 33 %
HF:H60228VI Metodika I • 33 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 33 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 100 %
HF:H60231VIZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 100 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty