Interpretace a teorie interpretace (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 100 %
HF:DH1002L Metodologie vědecké práce • 100 %
HF:DH1003L Pedagogická praxe • 100 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 100 %
HF:DH1005L Doktorandský seminář • 100 %
HF:DH1006L Disertační práce • 100 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 100 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 40 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 40 %
HF:DH1007NL Němčina A pro odbornou praxi • 20 %
HF:DH1008AL Angličtina B pro odbornou praxi • 20 %
HF:DH1011L Publicistické žánry • 20 %
HF:DH1013L Studium a interpretace odborného textu • 20 %
HF:DH1014L Praktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu • 20 %
HF:DH1015L Interpretační symbióza při studiu skladby • 20 %
HF:HF1029L Artistic research • 20 %
HF:HF1029Z Artistic research • 20 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1007NL Němčina A pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1008IL Italština B pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1013L Studium a interpretace odborného textu • 50 %
HF:DH1015L Interpretační symbióza při studiu skladby • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:DH1015L Interpretační symbióza při studiu skladby • 100 %
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
HF:DH1011L Publicistické žánry • 100 %

Údaje byly předpočítány: 2. 7. 2022 11:15

Všechny obory fakulty