Jak byly údaje získány.

Interpretace a teorie interpretace (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
HF:DH1001L Teoretická reflexe oborového studia • 100 %
HF:DH1002L Metodologie vědecké práce • 100 %
HF:DH1003L Pedagogická praxe • 100 %
HF:DH1004L Umělecký/produkční výkon • 100 %
HF:DH1005L Doktorandský seminář • 100 %
HF:DH1006L Disertační práce • 100 %
HF:DH1009L Účast na konferencích • 100 %
HF:DH1007AL Angličtina A pro odbornou praxi • 75 %
HF:DH1010L Hudebně-historický výzkum • 50 %
HF:DH1007NL Němčina A pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1008AL Angličtina B pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1008FL Francouzština B pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1008IL Italština B pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 25 %
HF:DH1011L Publicistické žánry • 25 %
HF:DH1013L Studium a interpretace odborného textu • 25 %
HF:DH1015L Interpretační symbióza při studiu skladby • 25 %
3. semestr
HF:DH1008FL Francouzština B pro odbornou praxi • 50 %
HF:DH1008NL Němčina B pro odbornou praxi • 50 %
2. ročník
7. semestr
HF:DH1009L Účast na konferencích • 100 %
HF:DH1010L Hudebně-historický výzkum • 100 %
HF:DH1013L Studium a interpretace odborného textu • 100 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty