DH1011l Publicistické žánry

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studující s funkčně správným užíváním mateřského jazyka na bázi zkoumání literární tvorby a vlastní aplikace v praxi hudebního umělce/umělkyně.
Výstupy z učení
Studující budou seznámeni s funkcí jazyka, jazykovou kulturou, funkčními jazykovými styly, s jejich správným užitím. Důraz bude kladen na publicistický styl a na veškeré žánry, které jsou v jeho rámci používány. Bude podpořena schopnost studujících reflektovat písemně i ústně uměleckou tvorbu.
Osnova
 • Funkce jazyka Funkční styly Jazyková kultura Publicistický styl Publicistické žánry Rétorika Problematické oblasti ústního i písemného projevu
Literatura
  doporučená literatura
 • MOCNÁ, Dagmar.PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl 2004. info
 • KARPATSKÝ, D. Malý labyrint literatury. Praha 1997. info
 • Hrabák, J. Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
  neurčeno
 • PETRU, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc 2000. info
 • MEYER, H. Literární žánr in. Kol.: Úvod do literární vědy. Praha 1999. info
Výukové metody
Přednáška, práce s textem, diskusní metody, vytváření dovedností, projektová výuka.
Metody hodnocení
Samostaná práce s textem.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1011l