DH1004l Umělecký/produkční výkon

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0. 60 kr. Ukončení: k.
Garance
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
2 interpretační, kompoziční nebo umělecké projekty za celou dobu studia.
Osnova
 • Obor Interpretace a teorie interpretace - realizace závažného hudebně interpretačního projektu

  - nastudování a realizace (včetně zvukové dokumentace, tj. CD) kompletního cyklu, např. J. S. Bach - Temperovaný klavír, Umění fugy, Hudební obětina, Lipské chorály, tzv. Dogmatické chorály (III. Teil der Klavierübung), Partity pro housle, Suity pro violoncello, L. van Beethoven - Sonáty, W. A. Mozart - Sonáty, písňové cykly F. Schuberta, G. Mahlera apod.,
  - nastudování a realizace (včetně zvukové dokumentace, tj. CD) sólových, komorních a koncertantních skladeb zvoleného autora pro určitý nástroj, např. W. A. Mozart - Koncert pro klarinet, klarinetový kvintet a skladby pro dechová komorní obsazení, uplatňující variabilním způsobem příslušný nástroj, tj. v tomto případě klarinet,
  - interpretační rekonstrukce díla, určeného v době vzniku pro dnes prakticky neexistující nástroj, např. W. A. Mozart - souborné dílo dnes interpretované na varhany, ale původně určené pro tzv. flétnové hodiny, tj. hrací strojek,
  - nastudování a realizace (včetně zvukové dokumentace, tj. CD) projektu, zaměřeného k problematice historicky poučené interpretace, zejména z období baroka,
  - nastudování a realizace (včetně dokumentace, tj. CD, příp. video) díla nebo souboru děl z oblasti hudby 2. poloviny 20. století s akcentem na nové možnosti tvůrčích přístupů,
  - samostatná režijní příprava a realizace (včetně video dokumentace) závažného operního projektu,
  - samostatný dirigentský projekt, spočívající v nastudování a provedení (včetně dokumentace, tj. CD, příp. video) celovečerního díla operního, kantátového, symfonického, nebo souboru takových děl (např. cyklus symfonií určitého autora). Speciálně orientovaným projektem může být rovněž nastudování a realizace závažného díla nebo souboru děl z oblasti hudby 2. poloviny 20. století s akcentem na nové možnosti tvůrčích přístupů.
Literatura
 • Kratochvíl, Jiří:Koncertantní dechové nástroje ve vokálních skladbách J. J. Ryby. Živá hudba VIII,. info
 • Quantz, J. J.:Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
 • Růžičková, Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě. info
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Michels, U. : Encyklopedický atlas hudby. Praha 2000. info
 • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické a klasické. Sborník VI JAMU Brno 1972. info
 • Brixel, E. : Klarinetten Bibliographie. Heinrichshofen Verlag 1983. info
 • Towarnicki, E. - Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů (příp. ve spolupráci s uměleckým konzultantem).
Informace učitele
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1004l