Jak byly údaje získány.

Zpěv (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60138NL Inscenační seminář I • 100 %
HF:H601655NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60262ML Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60339NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60378NL Vytváření postav I • 100 %
HF:H60387L Zpěv I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 92 %
HF:H60241L Dějiny operního divadla I • 92 %
HF:H61411L Pedagogická praxe II • 92 %
HF:H60068L Estetika I • 85 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 85 %
HF:H60138NZ Inscenační seminář I • 85 %
HF:H601655NZ Interpretační seminář I • 85 %
HF:H60241Z Dějiny operního divadla I • 85 %
HF:H60262MZ Pohybová výchova I • 85 %
HF:H60339NZ Studium repertoáru s klavírem I • 85 %
HF:H60378NZ Vytváření postav I • 85 %
HF:H60387Z Zpěv I • 85 %
HF:H61411Z Pedagogická praxe II • 85 %
HF:H60068Z Estetika I • 77 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 54 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 54 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 46 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 15 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 15 %
2. semestr
HF:H603791Z Vytváření postav II • 20 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 13 %
HF:H60141NZ Inscenační seminář II • 13 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 13 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 13 %
HF:H603434NZ Studium repertoáru s klavírem II • 13 %
HF:H60388NZ Zpěv II - abs. projekt • 13 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 13 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 13 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60141NL Inscenační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60242L Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H603434NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60388NL Zpěv II - abs. projekt • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 82 %
HF:H60141NZ Inscenační seminář II • 82 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 82 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 82 %
HF:H603434NZ Studium repertoáru s klavírem II • 82 %
HF:H60388NZ Zpěv II - abs. projekt • 82 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 82 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 82 %
HF:H603791L Vytváření postav II • 64 %
HF:H603791Z Vytváření postav II • 45 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty