Zpěv (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H60138NL Inscenační seminář I • 100 %
HF:H60138NZ Inscenační seminář I • 100 %
HF:H601655NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601655NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60241L Dějiny operního divadla I • 100 %
HF:H60241Z Dějiny operního divadla I • 100 %
HF:H60262ML Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60262MZ Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60339NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60339NZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60378NL Vytváření postav I • 100 %
HF:H60378NZ Vytváření postav I • 100 %
HF:H60387L Zpěv I • 100 %
HF:H60387Z Zpěv I • 100 %
HF:H61411L Pedagogická praxe II • 100 %
HF:H61411Z Pedagogická praxe II • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H602291 Metodika I • 33 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 33 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 33 %
2. semestr
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60141NZ Inscenační seminář II • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H603434NZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H603791Z Vytváření postav II • 100 %
HF:H60388NZ Zpěv II - abs. projekt • 100 %
HF:H70125 Diplomní seminář • 100 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60141NL Inscenační seminář II • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H603434NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60388NL Zpěv II - abs. projekt • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 86 %
HF:H60141NZ Inscenační seminář II • 86 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 86 %
HF:H60242L Dějiny operního divadla II • 86 %
HF:H603434NZ Studium repertoáru s klavírem II • 86 %
HF:H60388NZ Zpěv II - abs. projekt • 86 %
HF:H70125 Diplomní seminář • 86 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 86 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 71 %
HF:H603791L Vytváření postav II • 57 %
HF:H603791Z Vytváření postav II • 43 %
HF:H60379L Vytváření postav II • 29 %
HF:H60379Z Vytváření postav II • 29 %
HF:HF0071L Metodika III • 14 %
HF:HF0071Z Metodika II • 14 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 14 %
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 14 %
HF:HF0102L Spolupráce s NdB III • 14 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60259L Pedagogika • 14 %
HF:H60259Z Pedagogika • 14 %
HF:H60288L Psychologie II • 14 %
HF:H60288Z Psychologie I • 14 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2024 11:21

Všechny obory fakulty