H60259l Pedagogika

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:40–14:15 205
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60259z Pedagogika (zimní semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• porozumět a zhodnotit svoji pedagogickou komunikaci,
• orientovat se v nových přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi a možnostech přístupu k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně jedinců mimořádně nadaných),
• pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání,
• charakterizovat význam multikulturní, enviromentální, etické a estetické výchovy (s důrazem na hudební výchovu),
• ovládat intervenční prostředky k zajištění kázně.
Osnova
 • Současné trendy hudebního vzdělávání v ČR.
 • Speciální pedagogika.
 • Sociálně patologické jevy ve školním prostředí.
 • Školská zařízení a poradenské služby.
 • Učitel.
 • Vytváření koncepce hodiny a příprava na hodinu.
 • Autorita, kázeň. Klima.
 • Chvála a kritika ve výuce. Hodnocení.
 • Hudební výchova na ZŠ.
 • Multimédia ve výuce hudby.
Literatura
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě úspěšného vypracování písemného testu a úkolu. Státní závěrečná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60259l