logo Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd
Děkanát
54511023 KHHV Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci