H60288z Psychologie I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–9:15 205
Předpoklady
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti obecné psychologie, metodologie, dějin psychologie a vývojové psychologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti psychologie. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Osnova
 • 1. Psychologie – předmět zkoumání. Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín s důrazem na hudební psychologii. 2. Metody psychologického výzkumu. 3. Historie psychologie: Významné psychologické směry 19. až 21. století 4. Psychologie osobnosti. 5. Kognitivní procesy. 6. Emocionální procesy. 7. Motivační procesy. Vůle. 8. Vývojová psychologie. 9. Sociální psychologie.
Literatura
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
Výukové metody
Výuka probíhá formou samostudia e-learningových podkladů k přednáškám a docházkou na cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti: 1) průběžně věnovat čas studijním materiálům v e-learningu (Interaktivní osnova) 2) napsat 3 parciální testy v online podobě (přes tzv. Odpovědníky) 3) splnit domácí úkol 4) v rámci testů a domácího úkolu získat minimálně 28 bodů z možných 40 bodů
Informace učitele
Konzultace k předmětu je možné domluvit e-mailem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60288z