H60288z Psychologie I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–9:15 205, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti obecné psychologie, metodologie, dějin psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti obecné a vývojové psychologie, metodologie, dějin psychologie a psychologie osobnosti. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Osnova
 • 1. Psychologie – předmět zkoumání. Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín s důrazem na hudební psychologii. Metody psychologického výzkumu. 2. Dějiny psychologie: Významné psychologické směry 19. až 21. století 3. Psychologie osobnosti. 4. Kognitivní procesy. 5. Emocionální procesy. 6. Motivační procesy. Vůle. 7. Vývojová psychologie.
Literatura
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
Výukové metody
Výuka probíhá formou samostudia e-learningových podkladů k přednáškám a docházkou na cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, videoukázky, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti splnit tyto podmínky: 1) Napsat 3 parciální online testy (Odpovědníky). Max. bodů za 1 test: 10. Celkem 30 bodů. 2) Odevzdat domácí úkol. Max. bodů: 10 3) Získat alespoň 28 bodů (z celkem 40 bodů) za testy a domácí úkol.
Informace učitele
Konzultace k předmětu je možné domluvit e-mailem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60288z