H60288z Psychologie

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–9:15 205
Předpoklady
EVER ( H60288l Psychologie )
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti znát základní pojmy a metody z oblasti psychologie. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Osnova
 • Co je a co není psychologie? Náhled do historie psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Jak nakládat s výsledky psychologických výzkumů? Úvod do psychologie osobnosti. Základní složky osobnosti. Základní psychické procesy. Dynamika osobnosti: jak se vyvíjí lidská psychika?
Literatura
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
Výukové metody
Výuka probíhá formou povinných cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti splnit dvě podmínky: 1) Docházka: min. 70% účast na cvičeních 2) Zápočtový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.