H601655Nz Interpretační seminář I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standartů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Příprava k samostatné umělecké práci, k tvůrčímu zvládnutí interpretační problematiky a rozvíjení schopnosti formulace uměleckých záměrů. Každý posluchač má jedno povinné pěvecké vystoupení podle záměru svého pedagoga, které uvede vlastním průvodním slovem. Kromě této povinnosti má samozřejmě možnost vyzkoušet nebo ověřit si v dalších naplánovaných vystoupeních své interpretační záměry.

Osnova
 • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literatura
 • Bernac, Pierre : The Interpretation of French Song. W. W. Norton and Company, New York 1978. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta. Praha 2000. info
 • Herold C Schonberg: Životy velkých skladatelů Praha 2006. info
 • Jankélévitch Vlad.: Ravel Opus Bratislava 1990. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů Ed. Supraphon 1974. info
 • Navrátil, M. : Nástin vývoje evropské hudby 20. stol. Montanex, s.r.o. 1993. info
 • Obraz života a díla L. Janáčka - Brno 1948, redigoval J. Racek. info
 • Pečman, R.: G. F. Händel Supraphon 1985. info
 • PeterSouthwell - Sander: Verdi Champagne Avantgarde 1995. info
 • Pražák, P. : Smetanovy zpěvohry Praha 1948. info
 • Smolka, Jaroslav : Dílo a život B. Smetanu. Smetanova vokální tvorba. Supraphon, Praha 1980. info
 • Smutná-Vlková, Mária : Metodika spevu a prehľad literatúry spevu. VŠMU, Bratislava 1981. info
 • Pěvecká literatura Knihovny JAMU, včetně časopisů Harmonie, Hudební rozhledy, Opus Musicum, Hudobný život, Opernwelt, BBC Music, vztahující se k problematice interpretace aktuálně uváděného repertoáru jednotlivých posluchačů. info
Výukové metody
cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Metody hodnocení
zápočet po zimním a letním semestru
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H601655Nz