HJX00Nz Němčina pro hudební praxi

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
3/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJX00Nz/A: Po 9:20–10:05 012, Po 10:10–10:55 012, St 9:20–10:05 012, K. Horáčková
HJX00Nz/B: Út 9:20–10:05 012, Út 10:10–10:55 012, St 10:10–10:55 012, K. Horáčková
HJX00Nz/D: Út 13:30–14:15 111, Čt 9:20–10:05 012, Čt 10:10–10:55 012, K. Horáčková
HJX00Nz/E: Út 11:50–12:35 111, Út 12:40–13:25 111, St 11:00–11:45 012, K. Horáčková
Předpoklady
Požadavky pro jednotlivé skupiny: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 vstupní znalost A2 SERR Němčina pro hudební praxi II HJ0008 A2 - B1 SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 nulová znalost, mírně pokročilí HJ0002 A1 SERR, pokročilí HJ0003 B1 SERR) Zájemce o nepovinné jazyky lze zařadit i do skupin HJ 0007-8
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/65, pouze zareg.: 0/65
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout během studia v rámci jednotlivých úrovní A2 až B1+ SERR dovednosti komunikovat slovem i písmem na odpovídajíc úrovni , a to i v odborné rovině, dále schopnost orientovat se v odborných cizojazyčných textech. Získat jazykové kompetence potřebné pro úspěšnou praxi hudebníka či hudebního manažera tak, aby absolventi byli schopni spolupracovat se zahraničními kolegy a působit i v zahraničním angažmá.
Výstupy z učení
Výstupy z učení mají být řádnou oporou pro praxi hudebníka či manažera, výuka má podpořit schopnost mezinárodní orientace a spolupráce. Němčina pro hudební praxi II HJ0008 výstupní znalost B1+ SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí - výstupní znalost A2+ SERR Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 výstupní znalost A1 SERR, mírně pokročilí HJ0002 A2+ SERR, pokročilí HJ0003 B1-B2 SERR)
Osnova
  • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 Němčina pro hudební praxi II HJ0008 Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia) HJ0005 (2. ročník studia) Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001, mírně pokročilí HJ0002, pokročilí HJ0003)
Literatura
  • Horáčková, K.: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
  • Dusilová, Doris: Sprechen Sie Deutsch? Díl 1-2
  • Funk, Hermann: Studio d. B1
  • Batušek, J., Horová, E.: Česko- německý slovník hudební terminologie. Praha, SPN 1988. info
  • Batušek, J., Horová, E.: Německo-český slovník hudební terminologie. Praha, SPN 1989. info
  • HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU, 2007, 196 s. ISBN 978-80-86928-28-9. info
  • Různé aktuální textové materiály z odborných časopisů.
Výukové metody
Frontální výuka, samostatná práce - prezentace, využití autentických materiálů (texty i média), e-learning moodle.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení semestru: Zápočet Udělení zápočtu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů,3 dílčích elektronických testů, splnění závěrečného lexikálně-gramatického testu. Doložené absence lze řešit podle SaZ čl. 18 (1).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HJX00Nz