H60259z Pedagogika

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:40–14:15 205
Předpoklady
Úspěšné absolvování prvních dvou ročníků studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy,
• popsat základní prvky edukačního procesu,
• určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti,
• orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech,
• určit si cíl vzdělávání,
• popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit,
• uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí.
Osnova
 • Pedagogika jako věda.
 • Současný vzdělávací systém ČR. Kurikulární dokumenty.
 • Základy pedagogického výzkumu.
 • Dějiny pedagogiky a hudební pedagogiky. Hudebnost a odkaz V. Helferta.
 • Alternativní pedagogika.
 • Výchova, vyučování, učení.
 • Didaktické principy.
 • Motivace.
 • Metody.
Literatura
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě úspěšného vypracování písemného testu a úkolu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60259z