H60259z Pedagogika

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:40–14:15 205
Předpoklady
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Výstupy z učení
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy - popsat základní prvky edukačního procesu - určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti - orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech - určit si cíl vzdělávání - popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit - uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí
Osnova
 • Pedagogika jako vědní obor (vznik, předmět, úkoly pedagogiky, disciplíny, základní terminologie).
 • Hudební pedagogika (definice, disciplíny, prameny a oblasti uplatnění).
 • Nástin vývoje českého školství a současný vzdělávací systém v ČR. Legislativní vymezení.
 • Kurikulární dokumenty.
 • Pozice ZUŠ v českém vzdělávacím systému.
 • Základy pedagogického výzkumu.
 • Vývoj pedagogického myšlení. J. A. Komenský. Vývoj hudebně pedagogického myšlení.
 • Hudebnost, hudební schopnosti a dovednosti, hudební tvořivost. Mimořádně nadaní žáci.
 • Výchova, vyučování a učení.
 • Didaktické principy.
 • Motivace ve výuce.
 • Metody: Slovní metody, názorné metody, metody praktických činností, problémová metoda, projektová výuka, kooperativní učení, RWCT, situační a inscenační metody, didaktické hry (popis a praktické užití).
Literatura
 • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
 • HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004.
 • ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008.
Výukové metody
přednáška, cvičení, diskuze
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.