H60068l Estetika I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 15:10–16:45 208
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do estetiky a vývoje estetického myšlení na konkrétních příkladech.

Osnova
 • Novověké estetické myšlení a vznik estetiky jako samostatné disciplíny.
 • Srovnání anglického, německého a francouzského estetického myšlení.
 • Kategorie šeredna.
 • Vhled do hudební sémiotiky.
 • Estetika-program v pojetí vybraných hudebních skladatelů.
 • Hodnota uměleckého díla.
 • Masová kultura.
 • Problematika kýče.
Literatura
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. [Díl] 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985.
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Výukové metody
přednáška, samostatná a skupinová práce, diskuse
Metody hodnocení
písemný výstup (v ZS zápočet, v LS zkouška)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60068l