Jak byly údaje získány.

Klavírní pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H70115L Hra na klavír • 60 %
HF:H70116L Hra instruktivní literatury • 60 %
HF:H70117L Vyučovatelská praxe • 60 %
HF:H70118L Metodika klavírní hry • 60 %
HF:H70119L Pedagogický seminář • 60 %
HF:H70150L Hudební pedagogika • 60 %
HF:H70115Z Hra na klavír • 53 %
HF:H70116Z Hra instruktivní literatury • 53 %
HF:H70117Z Vyučovatelská praxe • 53 %
HF:H70118Z Metodika klavírní hry • 53 %
HF:H70119Z Pedagogický seminář • 53 %
HF:H70150Z Hudební pedagogika • 53 %
HF:H70112L Improvizace • 33 %
HF:H70112Z Improvizace • 33 %
HF:H70138L Interpretační seminář • 33 %
HF:H70110Z Komorní hra • 27 %
HF:H70111Z Klavírní doprovod • 27 %
HF:H70111L Klavírní doprovod • 20 %
HF:H70120Z Hudební psychologie • 20 %
HF:H70145Z Dějiny a literatura klavíru • 20 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 13 %
HF:H70141Z Pedagogický seminář • 13 %
HF:H70143Z Hra na klavír • 13 %
HF:H70144Z Hra instruktivní literatury • 13 %
HF:H70146Z Metodika klavírní hry • 13 %
2. semestr
HF:H70120Z Hudební psychologie • 100 %
HF:H70141Z Pedagogický seminář • 100 %
HF:H70143Z Hra na klavír • 100 %
HF:H70144Z Hra instruktivní literatury • 100 %
HF:H70145Z Dějiny a literatura klavíru • 100 %
HF:H70146Z Metodika klavírní hry • 88 %
HF:H70110Z Komorní hra • 38 %
HF:H70138Z Interpretační seminář • 25 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 25 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 25 %
HF:H70112Z Improvizace • 13 %
HF:H70135Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 13 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 13 %
HF:H70140Z Interpretační seminář • 13 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 13 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 13 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 91 %
HF:H70120L Hudební psychologie • 91 %
HF:H70141L Pedagogický seminář • 91 %
HF:H70145L Dějiny a literatura klavíru • 91 %
HF:H70146L Metodika klavírní hry • 91 %
HF:H70143L Hra na klavír • 82 %
HF:H70144L Hra instruktivní literatury • 82 %
HF:H70138L Interpretační seminář • 45 %
HF:H70110L Komorní hra • 36 %
HF:H70112L Improvizace • 27 %
4. semestr
HF:H70140Z Interpretační seminář • 80 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 80 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 80 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 80 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 80 %
HF:H70135Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 60 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 60 %
HF:H70110Z Komorní hra • 40 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002P Bakalářská práce • 50 %
HF:H70140L Interpretační seminář • 50 %
HF:H70140Z Interpretační seminář • 50 %
HF:H70147L Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 50 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 50 %
HF:H70148L Metodika klavírní hry • 50 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 50 %
HF:H70149L Vyučovatelská praxe • 50 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 50 %
HF:H85042L Dějiny a literatura klavíru • 50 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 50 %
HF:H70135L Historie klavírní hry a pedagogiky • 40 %
HF:H70135Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 40 %
HF:H70136L Teorie klavírní interpretace • 40 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 40 %
HF:H70110L Komorní hra • 20 %

Údaje byly předpočítány: 15. 2. 2020 11:20

Všechny obory fakulty