Jak byly údaje získány.

Klavírní pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H70115L Hra na klavír • 100 %
HF:H70115Z Hra na klavír • 100 %
HF:H70116L Hra instruktivní literatury • 100 %
HF:H70116Z Hra instruktivní literatury • 100 %
HF:H70117L Vyučovatelská praxe • 100 %
HF:H70117Z Vyučovatelská praxe • 100 %
HF:H70118L Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H70118Z Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H70119L Pedagogický seminář • 100 %
HF:H70119Z Pedagogický seminář • 100 %
HF:H70150L Hudební pedagogika • 100 %
HF:H70150Z Hudební pedagogika • 100 %
HF:H70112Z Improvizace • 63 %
HF:H70110Z Komorní hra • 50 %
HF:H70111Z Klavírní doprovod • 50 %
HF:H70112L Improvizace • 50 %
HF:H70110L Komorní hra • 38 %
HF:H70120L Hudební psychologie • 38 %
HF:H70120Z Hudební psychologie • 38 %
HF:H70145L Dějiny a literatura klavíru • 38 %
HF:H70145Z Dějiny a literatura klavíru • 38 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 25 %
HF:H70111L Klavírní doprovod • 25 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 25 %
HF:H70141L Pedagogický seminář • 25 %
HF:H70141Z Pedagogický seminář • 25 %
HF:H70143L Hra na klavír • 25 %
HF:H70143Z Hra na klavír • 25 %
HF:H70144L Hra instruktivní literatury • 25 %
HF:H70144Z Hra instruktivní literatury • 25 %
HF:H70146L Metodika klavírní hry • 25 %
HF:H70146Z Metodika klavírní hry • 25 %
HF:H70148L Metodika klavírní hry • 13 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 13 %
2. semestr
HF:H70120Z Hudební psychologie • 57 %
HF:H70141Z Pedagogický seminář • 57 %
HF:H70143Z Hra na klavír • 57 %
HF:H70144Z Hra instruktivní literatury • 57 %
HF:H70145Z Dějiny a literatura klavíru • 57 %
HF:H70146Z Metodika klavírní hry • 50 %
HF:H70110Z Komorní hra • 21 %
HF:H70138Z Interpretační seminář • 14 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 14 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 86 %
HF:H70120L Hudební psychologie • 86 %
HF:H70141L Pedagogický seminář • 86 %
HF:H70143L Hra na klavír • 86 %
HF:H70144L Hra instruktivní literatury • 86 %
HF:H70145L Dějiny a literatura klavíru • 86 %
HF:H70146L Metodika klavírní hry • 86 %
HF:H70110L Komorní hra • 29 %
HF:H70138L Interpretační seminář • 29 %
HF:H70110Z Komorní hra • 14 %
HF:H70112L Improvizace • 14 %
HF:H70141Z Pedagogický seminář • 14 %
HF:H70143Z Hra na klavír • 14 %
HF:H70144Z Hra instruktivní literatury • 14 %
HF:H70146Z Metodika klavírní hry • 14 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 14 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 14 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 14 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 14 %
4. semestr
HF:H70140Z Interpretační seminář • 100 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 100 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 100 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 100 %
HF:H70135Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 75 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 75 %
HF:H70110Z Komorní hra • 50 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002P Bakalářská práce • 100 %
HF:H70140L Interpretační seminář • 100 %
HF:H70147L Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 100 %
HF:H70148L Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H70149L Vyučovatelská praxe • 100 %
HF:H85042L Dějiny a literatura klavíru • 100 %
HF:H70135L Historie klavírní hry a pedagogiky • 70 %
HF:H70136L Teorie klavírní interpretace • 70 %
HF:H70140Z Interpretační seminář • 50 %
HF:H70147Z Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 50 %
HF:H70148Z Metodika klavírní hry • 50 %
HF:H70149Z Vyučovatelská praxe • 50 %
HF:H85042Z Dějiny a literatura klavíru • 50 %
HF:H70135Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 40 %
HF:H70136Z Teorie klavírní interpretace • 40 %
HF:H70110L Komorní hra • 20 %
6. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 14 %
HF:H60002P Bakalářská práce • 14 %
HF:H70120L Hudební psychologie • 14 %
HF:H70140L Interpretační seminář • 14 %
HF:H70141L Pedagogický seminář • 14 %
HF:H70143L Hra na klavír • 14 %
HF:H70144L Hra instruktivní literatury • 14 %
HF:H70145L Dějiny a literatura klavíru • 14 %
HF:H70146L Metodika klavírní hry • 14 %
HF:H70147L Hra instruktivní literatury - abs.projekt • 14 %
HF:H70148L Metodika klavírní hry • 14 %
HF:H70149L Vyučovatelská praxe • 14 %

Údaje byly předpočítány: 1. 8. 2020 11:26

Všechny obory fakulty