H70126Al Hlavní obor III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
Mgr. Rostislav Fraš (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Peter Korman (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Ĺubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70126Az Hlavní obor III )
Úspěšné absolvování předmětu Hlavní obor II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná příprava a realizace absolventského projektu.
Výstupy z učení
Student je schopen při absolventském projektu maximálně využít svůj umělecký a hráčský potenciál;
Je si vědom svých individuálních hráčských předností a jim přizpůsobuje volbu svého repertoáru;
Je schopen teoreticky popsat jednotlivé aspekty své hry a volbu repertoáru;
Je připraven k účasti na konkurzech do hudebních institucí - orchestry, ZUŠ a další hudební instituce.
Osnova
  • Závěrečná příprava vystoupení na absolventském projektu, s důrazem na co nejlepší prezentaci osobnosti daného studenta
  • V případě brzkého data koncertu poté dle potřeby studium dalšího repertoáru. Může být využito k přípravě na přijímací zkoušku pro navazující magisterské studium, či možné konkurzy do orchestrů, hudebních škol a institucí.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H70126Al