H60034z Dějiny hudby III (20 st)

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:20–16:45 205
Předpoklady
Základní přehled o vývoji dějin evropské hudby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení se s vývojem artificiální hudby primárně evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí vývoje hudebních směrů v jejich stylových kontextech a s ohledem na vývoj kompozičních technik.

Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
-definovat podstatu stylového vývoje evropské artificiální hudby 20. století,
-vymezit tyto vývojové směry v hudbě skrze stěžejní kompoziční techniky a estetické přístupy,
-určit tato specifika na základě poslechu hudební ukázky,
-začlenit konkrétní hudební dění (na úrovni jednotlivých skladatelů a jejich tvorby) do širšího vývojového kontextu evropské hudby 20. století.
Osnova
 • ZS:
 • 1) Rozklad tonální harmonie a situace ve vývoji hudby na přelomu 19. a 20. století.
 • 2) Druhá vídeňská škola I: základní charakteristika a vývoj rozvolněné tonality.
 • 3) Druhá vídeňská škola II: vývoj atonality.
 • 4) Druhá vídeňská škola III: vývoj dodekafonie.
 • 5) Druhá vídeňská škola IV: syntéza dílčích stylů a celkový kontext v hudbě 20. století.
 • 6) Hudební neoklasicismus.
 • 7) Hudební neofolklorismus.
 • 8) Igor Stravinskij jako představitel druhé základní vývojové linie hudby první poloviny 20. století.
 • 9) Další tendence ve vývoji hudby první poloviny 20. století I (Šestka, Hindemith aj.).
 • 10) Další tendence ve vývoji hudby první poloviny 20. století II.
 • 11) Ruská meziválečná avantgarda a problematika zrodu socialistického realismu.
 • LS:
 • 1) Situace po druhé světové válce a vznik Nové hudby.
 • 2) Multiseriální kompozice.
 • 3) Elektroakustická / elektronická a konkrétní hudba.
 • 4) Témbrová hudba.
 • 5) Další skladatelské přístupy (Messiaen, Nono aj.).
 • 6) Hudební minimalismus I (Young, Reich, Riley).
 • 7) Hudební minimalismus II (Glass aj.).
 • 8) Postmoderní obrat v sedmdesátých letech – stylová a kompoziční východiska a základní charakterizace.
 • 9) Hudební tvorba v období postmoderny I.
 • 10) Hudební tvorba v období postmoderny II.
 • 11) Mikrointervalová hudba – dílo A. Háby.
Literatura
  povinná literatura
 • Vysloužil, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.
 • Navrátil, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Monatex, 1993.
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
  doporučená literatura
 • DIBELIUS, Ulrich. Moderne Musik II. 1965-1985. München : Piper 1994. info
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. století. Brno : JAMU, 2005. info
Výukové metody
Přednáška, seminární diskuse, poslech A/V ukázek.
Metody hodnocení
Zimní semestr: zápočet - formou písemného testu.
Letní semestr: zkouška - formou ústního pohovoru.
Požadavky pro připuštění k zápočtu / zkoušce:
Absolvování min. 50% realizované výuky.
Informace učitele
Minimální požadovaná docházka: 50% realizované výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60034z