H60053 Bakalářský seminář

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H60053/1: Po 9:20–10:05 208, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12., J. Michálková Slimáčková
H60053/2: Út 14:20–15:05 205, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12., M. Musilová
H60053/3: St 8:30–9:15 208, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12., M. Musilová
H60053/4: St 16:00–16:45 208, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12., P. Lyko
Předpoklady
úspěšně absolvovaný 2. ročník studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.

Osnova
  • - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literatura
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
cvičení
-ústní prezentace koncepce práce -tvorba a odevzdání odborného textu - části práce
Metody hodnocení
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení:
-přesného tematického vymezení práce
-sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích
-hlavních a vedlejších výzkumných otázek
-metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle
-dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Konkrétní podmínky:
-Řádné vyplnění formuláře Zadání KP (nejpozději do 21.11.).
-Odevzdání vyhotovených částí KP: Úvod a Stav bádání (nejpozději do 30. 11.).
-Odevzdání poloviny textu KP (do konce zkouškového období za ZS).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60053